Stora skillnader i kommuners satsning på oskyddade trafikanter

Report this content

Stora skillnader i kommuners satsning på oskyddade trafikanter: Borås mycket säkrare än Västerås och Norrköping Borås är en avsevärt tryggare stad för fotgängare, jämfört med t ex Västerås. Det visar en sammanställning bland landets 14 största kommuner som Folksam gjort. I Borås finns bara ett icke godkänt övergångsställe på 20 säkra. Västerås, däremot har fem icke godkända övergångsställen på ett säkert. - Vår undersökning bekräftar att vissa kommuner prioriterar trafiksäkerheten för fotgängare på ett föredömligt sätt, hos andra har den en mer underordnad betydelse, säger Maria Krafft, biträdande forskningschef på Folksam. Folksams undersökning över antalet hastighetssäkrade övergångsställen i förhållande till antalet obevakade, farliga övergångsställen med dubbla körfält bygger på kommunernas egna uppgifter. En tredjedel av alla dödsfall och två tredjedelar av alla svåra personskador i trafiken inträffar på det kommunala vägnätet. Drygt hälften av alla fotgängare som dör förolyckas när de ska korsa gatan. Risken för en fotgängare att dö vid en sammanstötning med ett fordon ökar dramatiskt om fordonet kör fortare än 30 km/tim. Vid 50 km/timär dödsrisken åtta gånger högre än vid 30 km/tim. - Därför är det bra att allt flera övergångsställen på huvudgator i tätorter och vid busshållplatser säkras, det vill säga byggs om så att en hastighetssänkning "tvingas" fram innan övergångsstället passeras. Ny forskning visar att av de bilar som närmar sig övergångsstället i 30 km/tim iakttar 90 procent väjningsplikten, medan endast 10 procent stannar om hastigheten är 50 km/tim, säger Maria Krafft. Det visar att samspelet mellan fordonsförare och oskyddade trafikanter fungerar betydligt bättre i låga farter. Hastighetssänkningen kan åstadkommas på flera sätt, t ex fartgupp, upphöjt övergångsställe, automatisk hastighetskamera eller genom att vägen smalnas av. Flera av landets största kommuner har åtskilliga övergångsställen med hög döds- eller skaderisk kvar att säkra innan en godtagbar nivå uppnås för oskyddade trafikanter. Detta gäller förutom i Västerås och Norrköping även i Malmö, Uppsala, Gävle, Stockholm, Sundsvall och Jönköping. Bland de kommuner som hunnit längst finns, vid sidan om Borås, även Linköping, Umeå och Lund. I dessa kommuner finns det mellan 11,6 och 20,8 säkrade övergångsställen på varje "osäkrad" övergång. - De stora skillnaderna tycks även spegla kommunernas framtida trafiksäkerhetsplanering, konstaterar Maria Krafft. De kommuner som har säkrat många övergångsställen kan redovisa planer över fler säkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter, som ska vidtas de närmaste åren. Sådan planering saknas helt i kommuner som Västerås och Norrköping. Tabeller och diagram över Folksams undersökningsresultat bifogas detta pressmeddelande. De finns även tillgängliga på www.folksam.se För ytterligare information, kontakta: Maria Krafft, bitr forskningschef Folksam, tel 0708-31 62 26 Anders Kullgren, forskningschef Folksam, tel 0708-31 68 35 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00310/wkr0001.doc Bilaga 1 http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00310/wkr0002.doc Bilaga 2 http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00310/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00310/wkr0004.pdf