Stora variationer i polisens rapportering av trafikbrott

Report this content

Stora variationer i polisens rapportering av trafikbrott: I Östergötland rapporteras åtta gånger fler fortkörningar än i Stockholm Polismyndigheten i Östergötland rapporterade 3 842 fortkörningar per 100 000 invånare år 2001, jämfört med 579 inrapporterade fortkörningar i Stockholm. Även vad gäller bilbältesförseelser och rattonykterhet är skillnaderna stora mellan högsta och lägsta rapporteringsnivå hos landets polismyndigheter. "En del av variationerna kan säkert förklaras geografiskt. Men de speglar också skillnader i ambitionsnivå och effektivitet hos polisen på olika håll i landet", säger biträdande forskningschef Maria Krafft på Folksam. - Polismyndigheten i Östergötlands län rapporterade också 2,3 gånger fler fortkörningar per 100 000 invånare än polisen i Jönköpings län, fast länen liknar varandra geografiskt. Maria Krafft har jämfört antalet rapporterade brott hos landets polismyndigheter vad gäller körhastighet, bilbältesanvändning och rattonykterhet - det vill säga de tre områden som Rikspolisstyrelsen har ålagt trafikpolisen att prioritera i sin brottsbekämpning. - Polismyndigheterna i Örebro och Dalarna har den genomgående lägsta effektiviteten i vår genomgång. De är sämst på att rapportera trafikförseelser inom samtliga prioriterade områden, säger Maria Krafft. Men Dalarna och Örebro har å andra sidan hunnit längst bland landets polismyndigheter vad gäller införandet av automatisk kameraövervakning ute på vägarna. Hastighetskameror har visat sig vara en mycket verksam metod att förebygga fortkörningar, enligt internationella erfarenheter. För närvarande har Dalarna nio vägmil kameraövervakade, medan Örebro har fyra mil. Nästan hälften av landets polismyndigheter saknar fortfarande automatisk hastighetsövervakning. - Enligt internationella mätningar överträder bara två procent av bilisterna fartgränsen på kameraövervakade sträckor. Man har beräknat att minst 25 procent av de dödliga eller svåra skador som annars skulle ha inträffat på dessa sträckor nu kan mildras eller helt undvikas tack vare den automatiska övervakningen, säger Maria Krafft. - Utöver den preventiva fördelen med hastighetskameror kommer även fördelen att polisens resurser kan användas till annat. Sammantaget finns det mycket som talar för att landets polismyndigheter borde prioritera införandet av hastighetskameror som ett gemensamt insatsområde. Förra året framgick i en enkät från Vägverket att två tredjedelar av svenska folket är positiva till kameraövervakning av våra vägar. Tabeller och diagram över Folksams undersökningsresultat bifogas detta pressmeddelande. De finns även tillgängliga på www.folksam.se För ytterligare information, kontakta: Maria Krafft, bitr forskningschef Folksam, tel 0708-31 62 26 Anders Kullgren, forskningschef Folksam, tel 0708-31 68 35 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00270/wkr0001.doc Bilaga 1 http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00270/wkr0002.doc Bilaga 2 http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00270/wkr0003.doc Bilaga 3 http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00270/wkr0004.doc Bilaga 4 http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00270/wkr0005.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00270/wkr0006.pdf