Storbankernas makt ökar om Postgirot försvinner

Report this content

"Storbankernas makt ökar om Postgirot försvinner" "Om man slår ihop post- och bankgirot till en enda jätte på marknaden för girobetalnings-förmedling, det s k Svenska Girot, får storbankerna ännu större makt över svenska folkets plånböcker. De största förlorarna på denna företags- och ägarkoncentration blir enskilda bankkunder som redan idag får betala för banksystemets bristande konkurrens med ständigt höjda priser och avgifter." Det säger Folksams VD Tore Andersson i dag med anledning av att bolaget yttrar sig till Konkurrensverket i ärendet. Tore Andersson menar att standardiserade girobetalningssystem i och för sig skulle kunna medföra bättre service och sänkta kostnader för de flesta girokunder. - Men nu tänker man kombinera en standardisering av tekniken med införandet av ett rent giromonopol, som kommer att ägas till lika delar av de fyra svenska storbankerna. Ännu en viktig sektor inom bankväsendet, betalningsströmmarna, dräneras därmed på konkurrens, menar Tore Andersson. - Vi har redan sett vad bankoligopolet kan innebära för fondsparare och vanliga bankkunder i form av höga priser och avgifter. Det handlar om kostnadsuttag som i många fall vore otänkbara på en marknad med sunda konkurrensvillkor. - Tack vare den konkurrens som ändå funnits mellan postgirot och bankgirot har vi och andra företag kunnat förhandla oss till betaltjänster med vettiga transaktionstider, räntor och priser som ökar kundnyttan, säger Tore Andersson. - Men om girobetalningarna monopoliseras under storbanksparaplyet är det svårt att dra någon annan slutsats än att detta kommer att leda till ytterligare inskränkningar av valfriheten för alla giroanvändare, såväl företag som enskilda kunder. - De som vill sköta sina betalningar via giro kommer helt enkelt att få acceptera priser och produktvillkor satta på en betalningsförmedlingsmarknad, som jag inte tvekar att kalla kartellliknande, avslutar Folksams VD Tore Andersson. För ytterligare information, kontakta: Tore Andersson, VD Folksam, tel 08-772 66 10 Pressekreterare på Folksam: Lars Åkerkvist tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001026BIT01520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001026BIT01520/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar