Svårt att veta om hantverkarjobb utförs effektivt och prisvärt

Sveriges villaägare: Svårt att veta om hantverkarjobb utförs effektivt och prisvärt Drygt hälften av de svenska villaägarna tror att bygghantverkare föreslår det sätt att göra jobbet som är enklast för hantverkaren själv, inte den metod som skulle vara bäst för villaägaren. Hela sju av tio villaägare, eller 69 procent, tycker dessutom att det är svårt att bedöma vad som är ett rimligt pris för ett hantverkarjobb. Det framgår av en ny undersökning, som försäkringsbolaget Folksam har låtit Sifo genomföra. Undersökningen speglar svenska villaägares inställning till och erfarenhet av husrenovering och hantverkarhjälp. - Svaren avslöjar en osäkerhetskänsla, som även tar sig uttryck i att så pass många villaägare som 33 procent tycker att det är svårt att hitta hantverkare de kan lita på, säger Karl-Eric Larsson, byggteknisk chef på Folksam. Bland villaägare i storstäder upplever nästan hälften, eller 49 procent, att de har detta problem. Vad beträffar kvaliteten på det byggmaterial som används samt på hantverkarens arbetsinsats i sig visar sig majoriteten av villaägarna i Folksams undersökning vara nöjda, även om andelen kritiska och tveksamma ökar när det gäller frågan om materialets och arbetsinsatsernas prisvärdhet. (se diagram på www.folksam.se) En stor majoritet av alla hantverkarjobb i Sverige utförs i samband med försäkringsskador. Karl-Eric Larsson har som Folksams byggtekniske chef en rad handfasta råd till den enskilde villaägare, som står i begrepp att kontakta en hantverkare: - Prata alltid pengar! Låt inte hantverkaren föreskriva vad jobbet kostar 'enligt den prislista som vi går efter'. Prata genomgående i termer av vad saker och ting egentligen behöver kosta, utifrån vilka olika metoder man kan välja för att göra jobbet. Bestäm sedan i förväg slutpriset på jobbet, med reservation för tilläggspriser om nya fel upptäcks under arbetets gång. - Även om man som kund ofta känner sig okunnig måste man våga ställa tydliga kvalitetskrav: detta är det resultat jag vill ha! Upprätta därför ett skriftligt avtal mellan dig och entreprenören. Svensk Byggtjänst tillhandahåller enkla avtalsförslag vari man kan reglera villkoren för jobbet, alltså vad det får kosta, hur lång tid det ska ta, och så vidare. Om något avtalsvillkor skulle brytas av hantverkaren kan man redan i avtalet skriva in vad detta i så fall innebär, exempelvis i form av reducerat pris. För ytterligare information, kontakta: Karl-Eric Larsson, byggteknisk chef Folksam, tel 08-772 85 43, mobil 0708-31 65 43, För utdrag ur Sifos tabeller med undersökningsresultat i detalj, kontakta presschefen. Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 . Se även www.folksam.se *Sifo har på Folksams uppdrag telefonintervjuat 1 000 villaägare, hälften kvinnor, hälften män. Intervjuperiod var 18 - 25 februari 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00900/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar