Svensken säger nej till optioner och bonusar

Report this content

Svensken säger nej till optioner och bonusar Optioner delas ut allt för lättvindigt. I en SIFO-undersökning framgår att ungefär två av tre svenskar, 64 procent, uppfattar det som att nyckelpersoner på företag belönas med bonusar och optioner oavsett företagets vinst och personens egen prestation. Misstroendet mot optioner som belöning är störst bland tjänstemän och egna företagare. Sjuttioen procent av tjänstemännen instämmer i påståendet att optioner delas ut utan relation till vinst eller prestation. Bland egna företagare instämmer 73 procent och bland arbetare 64 procent. På uppdrag av Folksam har SIFO frågat 1 000 personer i åldern 15 år och uppåt om deras syn på optioner som belöningsmedel. I undersökningen framgår vidare att 70 procent av de tillfrågade inte tror att optioner och bonusar leder till att nyckelpersoner på pensions- och finansbolag gör ett bättre jobb, som i sin tur innebär att spararna får ut en högre pension. - Svenska folket underkänner de förklaringar och resonemang som flera tongivande företrädare för näringslivet har fört fram. Optioner riskerar att förlora sin trovärdighet som instrument för att belöna nyckelmedarbetare. Undersökningen borde bli en tankeställare för dem som basunerat ut optionernas lov, säger Carina Lundberg, marknadsdirektör på Folksam Kapitalförvaltning och ansvarig för Corporate Governance. Störst är motståndet mot optioner som belöningsmedel bland tjänstemän och egna företagare. Bland tjänstemännen menar 77 procent att man misstror optioner och bonusar som metod för att få nyckelpersoner på pensions- och finansbolag att göra ett bättre jobb. Bland de egna företagarna är siffran 73 procent. Undersökningen finns tillgänglig på www.folksam.se För ytterligare information, kontakta: Carina Lundberg, marknadsdirektör Folksam Kapitalförvaltning och ansvarig för Corporate Governance, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00280/wkr0002.pdf Bilaga

Prenumerera

Dokument & länkar