TeliaSonera är "Årets klimatförbättrare"

Telekombolaget TeliaSonera utses till "Årets klimatförbättrare" i Folksams Klimatindex 2004. Detta i hård konkurrens mellan 28 företag som får maximala fem stjärnor. Dessa bolag går enligt Folksams Klimatindex i spetsen för att minska sina koldioxidutsläpp och motverka växthuseffekten.

– TeliaSonera driver ett framgångsrikt miljöarbete och utgör ett föredöme för resten av näringslivet, säger Carina Lundberg, marknadsdirektör Folksam kapitalförvaltning. TeliaSonera minskade under 2003 sina koldioxidutsläpp med ca 21 procent, i relation till omsättningen. I absoluta tal reducerades utsläppen med ca 15 000 ton. Bolaget har minskat sitt resande genom omfattande användning av tele-, video- och nätkonferenser. Folksams klimatindex granskar 270 börsbolag och elva andra stora företag. Det mäter bolagens koldioxidutsläpp, klimatarbete och redovisning av utsläppen. Dessa tre faktorer ligger till grund för ett samlat klimatomdöme, med högst fem stjärnor. Följande 28 av de granskade bolagen får fem stjärnor: ABB, Addtech, Bergman & Beving, CF Berg & Co, Ericsson, Finnveden, Folksam, Handelsbanken, HiQ International, Hufvudstaden, Intellecta, LjungbergGruppen, Nibe Industrier, Nobel Biocare, Nordea, Profilgruppen, Rörvik Timber, Sardus, Scania, Sintercast, SJ, Skistar, SSAB, Svedbergs, TeliaSonera, Tetra Pak, Ticket Travel Group och Tornet. Följande bolag utses till ”Bästa klimatförbättrare i sin bransch”: NEA (Bygg), Tornet (Fastigheter) Nordea (Finans), Finnveden (Fordon och maskiner), SSAB (Gruv och metaller), Nobel Biocare (Hälsovård), HiQ International (IT), Karlshamn (Kemi, olja och gas), Sintercast (Konsumentvaror), Observer (Media och underhållning), Rörvik Timber (Skog), TeliaSonera (Telekommunikation), Ticket Travel Group (Tjänster), Concordia Maritime (Transport) och Addtech (Övrig industri). Folksams Klimatindex visar att börsbolagens utsläpp av koldioxid sammantaget ökade med två procent i absoluta tal under 2003, trots att deras omsättning minskade med åtta procent. – Detta är en utveckling som vi måste vända. Växthuseffekten tilltar och det kommer att leda till allt hårdare krav på företagen att reducera sina utsläpp, säger Carina Lundberg. För ytterligare information: Carina Lundberg, marknadsdirektör och ansvarig för Corporate Governance Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar