Tre fondbolag blir ett

Tre fondbolag blir ett KPA Fonder AB, Folksam Tjänstemannafonder AB och Folksam Fond AB kommer att slås samman till ett fondbolag, under namnet Folksam Fond AB. Under förutsättning att de berörda bolagstämmorna godkänner fusionen kommer den att genomföras under innevarande år, dock tidigast den 1 juli. Bo Thärning, nuvarande vd i Folksam Fond AB, kommer att tillträda som vd för den nya bolagsbildningen. - Fusionen innebär framför allt att vi effektiviserar hela fondadministrationen. Det lägger en fast grund för fortsatt låga förvaltningsavgifter, något som kännetecknat Folksams fondutbud sedan 1997. Fusionen bidrar dessutom till att vi fortsätter att skärpa vårt fokus på utvecklingen av etiska placeringskriterier för samtliga våra placeringar, säger Håkan Johansson, chef för Folksam Kapitalförvaltning. - Fusionen kommer inte att innebära några förändringar för kunderna i de fusionerade fondbolagen, vars varumärken kommer att kvarstå som tidigare. Ann-Charlotte Kramer, vice vd i nuvarande Folksam Fond AB, blir verkställande direktörens ställföreträdare i det nybildade fondbolaget. Nuvarande vd för KPA Fonder AB, Kerstin Grönwall, övergår till en verksamhet som chef för Folksams samhällsansvar och ska nu utveckla Folksams första hållbarhetsredovisning utifrån bolagets vision om ett långsiktigt hållbart samhälle. Folksam AB äger 60 procent av KPA AB sedan sommaren 2000. Från och med dess har operativ förvaltning och administration i KPA Fonder skötts av Folksam Kapitalförvaltning. För ytterligare information, kontakta: Håkan Johansson, chef Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 68 69 Bertil Repfennig, vd KPA AB, tel 0734- 39 99 06, 08-665 08 49 Kerstin Grönwall, vd KPA Fonder AB, tel 08-772 61 37, 0708-31 53 37 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00700/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar