YKR/BPW Sweden utser marknadsdirektör Carina Lundberg till Årets Yrkeskvinna 2003

YKR/BPW Sweden utser marknadsdirektör Carina Lundberg till Årets Yrkeskvinna 2003 Årets Yrkeskvinna, Carina Lundberg, utnämns i samband med firandet av Internationella Kvinnodagen den 8 mars, Lilla Hörsalen, 3 tr i Kulturhuset. Detta sker i samarrangemang med Nätverket för 8 mars. Programmet startar kl 10.00 med vice statsminister Margareta Winberg och utnämningen äger rum kl 11.30. Efter lunch genomförs ett seminarium med deltagande av Elisabeth Rehn och Leni Björklund. - Jag är mycket hedrad och glad över denna utnämning. Kvinnor och kvinnors arbete behöver synliggöras i ett mansdominerat näringsliv och YKR/BPW Sweden arbetar målinriktat med detta. På Folksam, som är min arbetsplats, har vi länge drivit frågan om fler kvinnor på höga poster i näringslivet. I de 300 största börsbolagens styrelser sitter det idag 148 kvinnor. I år har 23 kvinnor hittills nominerats till nya styrelseposter. Detta borgar åtminstone för ett bättre resultat än förra året, då endast fyra nya styrelseposter tillsattes med kvinnor. Men oerhört mycket återstår att göra. Tore Anderson, vd på Folksam, ser Carina Lundbergs utnämning som ett gott tecken i tiden: - Jag menar att de samhällsområden som inte präglas av etiskt och miljömässigt ansvarstagande samt jämställdhet mellan män och kvinnor allt mer kommer att framstå som otidsenliga reservat. Carina Lundbergs insatser för att klä denna tanke i ord och positiv handling kan inte överskattas. Jag är stolt över att få samarbeta med henne i Folksam och gratulerar hjärtligt till dagens utnämning. Lena Hokfelt, förbundsordförande för YKR/BPW Sweden, betonar att Folksam "lever sina värderingar" genom att bedriva ett långsiktigt och medvetet jämställdhetsarbete integrerat i affärsverksamheten och ett internt jämställdhetsarbete enligt jämställdhetslagens intentioner. Exempelvis införde Folksam redan under tidigt sjuttiotal den nu så omdebatterade kompletteringen av föräldraförsäkringen upp till 90 procent av lönen. Carina Lundberg är samhällsvetare med statsvetenskaplig inriktning. Sedan 2001 är hon marknadsdirektör och chef för Etisk analys med ansvar för Corporate Governance på Folksam Kapitalförvaltning. Carina har tidigare varit VD för KPA Fond AB samt chef för placeringar och aktiehandel inom Trygg-Banken, bankdirektör och ansvarig för stiftelseförvaltningen inom SEB-koncernen samt VD för Stockholms Stads Allemansfond, S:t Eriksfonden. BPW Sweden startade 1931. BPW är den internationella beteckningen på förbundet Business and Professional Women. I Sverige heter organisationen Yrkeskvinnors Riksförbund/BPW Sweden. Medlemmarna i Sverige är genom anslutning till BPW International medlemmar i ett globalt nätverk med drygt 40 000 kvinnor i 108 länder. BPW International har konsultativ status, kategori 1, i Förenta Nationerna och BPW Europe är representerat i Europarådet. BPW Sweden samarbetar i första hand med övriga PWB-klubbar i Europa , totalt 22 000 medlemmar i drygt 20 länder. Lena Hokfelt är European Coordinator. I Sverige finns 16 klubbar med totalt cirka 1000 medlemmar. BPW arbetade redan 1931 för lika villkor mellan kvinnor och män genom att driva frågor som lika befordringsmöjligheter, lika lön för lika och likvärdigt arbete samt förutsättningar att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Jämställdhetslagen är ett verktyg för att uppnå detta och på sikt utveckla individer, företag och organisationer i riktning mot en hållbar samhällsutveckling. Bild på Carina Lundberg finns på www.folksam.se under fliken Press. Klicka sedan på Presskontakter under rubriken Kapitalförvaltning. För ytterligare information kontakta: BPW Sweden Lena Hokfelt, förbundsordförande Tel 08 10 74 14 eller 0739 60 01 67 Folksam Carina Lundberg, Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Tore Andersson, vd Folksam, tel 08-772 66 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00460/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar