Här är sällsynta diagnoser vanliga

Mun-H-Center firar 20 år och inviger sin nya klinik på Odontologen i Göteborg den 5 oktober

På Mun-H-Center finns specialkunskap om funktionsstörningar i mun- och ansiktsregionen. Under de 20 år som centret har funnits har de kartlagt vad som utmärker närmare 250 sällsynta diagnoser. Mun-H-Center drivs av Folktandvården Västra Götaland och på kliniken möter patienterna specialisttandläkare, logopeder, tandhygienister och tandsköterskor. 

Mun-H-Center har ett nationellt uppdrag och finansieras med lika delar från Socialstyrelsen och Folktandvården Västra Götaland. Lotta Sjögreen som är logoped har varit med sedan centret såg dagens ljus 1995. 

– En stor skillnad från när vi startade är hur tillgängligt allt är idag, säger Lotta. Då fanns nästintill ingen kunskap om sällsynta diagnoser och vår funktion var att utifrån artiklar och böcker sätta samman och skriva ut informationspaket till våra kollegor. Idag har vi nya snabbare sätt att nå ut, till exempel Facebook, vår egen app och filmer på Youtube.

Nationellt kunskapscenter
Uppdraget handlar om just detta – information. Att vara ett kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel, hjälpmedel för att äta och dricka, för mun- och tandvård och munmotorisk träning och stimulering. Kliniken har en databas där de genom åren registrerat närmare 250 diagnoser, vissa så ovanliga att det bara finns en eller två patienter. Där finns beskrivet vad som utmärker ett visst syndrom, hur ovanligt det är och vilken typ av behandling och hjälpmedel som rekommenderas.

Samarbete med Ågrenska
På kliniken arbetar flera yrkesroller tillsammans och samverkan med andra organisationer och verksamheter tillhör vardagen. Mun-H-Center har ett nära samarbete med Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser, och finns med på familjeveckor som anordnas tjugo gånger varje år. Då träffar tandläkare och logopeder 200 barn och ungdomar och gör individuella munhälsobedömningar. 

– Under familjeveckorna har vi också föreläsningar för föräldrarna och går igenom vad de kan göra för att underlätta deras barns munhälsa och munmotorik i vardagen. Munnen är jätteviktig för oss människor, för vårt allmäntillstånd, säger Marianne Bergius, klinikchef och specialisttandläkare.

Patienternas status har höjts
Lotta berättar hur hon upplever en annan positiv förändring sedan 1995. 

– Synen på våra patienter har ändrats under dessa tjugo år, de har fått en höjd status i samhället. Föräldrarna är mer pålästa och ställer högre krav. Det är tydligare att alla har rätt till rätt vård idag, ingen ska bli bortsorterad, säger Lotta. En bra dag på jobbet är när vi lyckas underlätta vardagen för en patient. Eller när vi har kunnat ge tips till behandlare om hjälpmedel som passar en viss diagnos. 

Fakta:

  • En sällsynt diagnos definieras som högst 100 personer på 1 000 000 invånare.
  • "Oro" betyder mun, "facialt" betyder ansikte. Mun-H-Center kallas ett orofacialt kunskapscenter, de arbetar med funktionsstörningar i mun- och ansiktsregionen.
  • Närmare 400 patienter behandlas, diagnosticeras eller får annat stöd från Mun-H-Center varje år.
  • I Sverige finns två ytterligare center med liknande uppdrag. Dessa finns i Umeå och Jönköping.
  • Mun-H-Center erbjuder ett stort utbud av hjälpmedel, allt från tuggstimulerande halsband till bitredskap för käkträning, sugrör som visslar och specialtandborstar.
  • Mun-H-Center utbildar om sällsynta diagnoser för blivande tandläkare och logopeder på grundutbildningarna. 


Kontaktinformation:
Marianne Bergius
Klinikchef Mun-H-Center
Telefon: 070-785 05 44 | 010-441 7981


På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 000 personer på 164 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. 

Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor.

Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.


Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Youtube 

Om oss

Folktandvården Västra Götaland finns till för alla och vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Inom organisationen arbetar cirka 3 000 personer på 157 kliniker. Vi forskar för framtiden och vi utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Vi vill att alla ska kunna vara friska i munnen, hela livet. Därför erbjuder vi Frisktandvård. Det innebär att du betalar lite per månad för din tandvård och får både förebyggande underhåll och trygghet om något händer. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen. Läs mer på vår webbplats: vgregion.se/folktandvarden