Samarbete med kommuner, utökad dialog med patienter och utveckling av artificiell intelligens

Onsdag den 30 oktober fattade tandvårdsstyrelsen beslut om att godkänna Folktandvårdens affärsplan för år 2020. I affärsplanen prioriteras bland annat utveckling av digitala vårdformer och tjänster, artificiell intelligens, och utveckling av Frisktandvårdskonceptet.

Under 2020 fortsätter Folktandvårdens arbete med att utveckla den nära tandvården. Under året startar pilotprojekt för mobil hemtandvård i upp till fyra kommuner, vilket ska ge äldre, sköra personer en bättre tillgång till tandvård.

Samtidigt fortsätter Folktandvårdens samarbete med kommunerna där tandhygienister deltar i kommunernas omvårdnadsverksamhet, som sakkunniga och genom att kvalitetssäkra kompetens och rutiner.

– Vi fortsätter också med vår närvaro på utvalda familjecentraler i kommunerna. Där kan vi finnas med i ett tidigt skede, för att hjälpa familjer till hälsosamma levnadsvanor och bidra till en bättre tandhälsa. Särskilt viktigt är det att vi finns i socioekonomiskt utsatta områden, så att Folktandvården kan bidra till att minska hälsoskillnader i samhället, säger Angelica Lundgren Bielinski (M), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Utökad dialog för att utveckla Folktandvården

Frisktandvårdskonceptet, som innebär att kunder och patienter månadsvis betalar för sin tandvård, och samtidigt tar ett större ansvar för att ta hand om sina tänder, lockar många. Målet är att göra konceptet ännu bättre, och därför kommer Folktandvården att ha dialog med kunder och patienter om hur de ser på tandvård och på Frisktandvård.

– I planen för 2020 ligger också att vi ska bli bättre på att ta hjälp av våra patienter och kunder för att utveckla även Folktandvården. Därför kommer vi att införa ett system för att kontinuerligt fånga upp kundernas synpunkter och förslag på våra kliniker, säger Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör på Folktandvården Västra Götaland.

När det gäller digitala tjänster innehåller affärsplanen flera nya lösningar som ska göra vardagen lite enklare och smidigare för kunder och patienter:

  • betalkioskerna på klinikerna kopplas till betallösningen Swish
  • patienter ska kunna komma åt sina journaler på webben
  • kunder och patienter ska kunna välja att bli kallade via brev, SMS eller digital myndighetspost
  • vi startar ett arbete med att koppla tidbok på webben och andra kundnära tjänster till BankID

Artificiell intelligens kan bidra i behandlingar

– Vi tror att digital utveckling bidrar till en bättre vård för våra patienter, säger Ann-Charlotte Sundelin. Vi är redo att lansera distanskonsultationer, som bland annat kan ge patienter en ökad tillgång till specialisttandvård, och avtrycksscannrar på alla våra kliniker under 2020–2021. Nu väntar vi bara på besked om att genomförda upphandlingar ska godkännas.

– Vi vill ligga i framkant. Med hjälp av så kallad artificiell intelligens (AI) finns möjlighet att låta en programvara läsa av röntgenbilder för att hitta karies (hål) i tänder och därmed fungera som ett beslutsstöd för våra behandlare. Vi tittar nu vidare på vad det finns för andra områden där vi kan dra nytta av AI-tekniken, för att skapa en effektiv tandvård för våra patienter.

För frågor kontakta:
Angelica Lundgren Bielinski, ordförande, tel.
073-332 06 80 

Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör, tel. 070-553 49 91

Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum. 

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Youtube 
 

Taggar:

Om oss

Folktandvården Västra Götaland finns till för alla och vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Inom organisationen arbetar cirka 3 000 personer på 157 kliniker. Vi forskar för framtiden och vi utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Vi vill att alla ska kunna vara friska i munnen, hela livet. Därför erbjuder vi Frisktandvård. Det innebär att du betalar lite per månad för din tandvård och får både förebyggande underhåll och trygghet om något händer. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen. Läs mer på vår webbplats: vgregion.se/folktandvarden

Prenumerera

Citat

Vi vill ligga i framkant. Med hjälp av så kallad artificiell intelligens (AI) finns möjlighet att låta en programvara läsa av röntgenbilder för att hitta karies (hål) i tänder och därmed fungera som ett beslutsstöd för våra behandlare. Vi tittar nu vidare på vad det finns för andra områden där vi kan dra nytta av AI-tekniken, för att skapa en effektiv tandvård för våra patienter.
Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör