Dela

Citat

Vi kan se att intresset för fonder med hållbar inriktning är stort bland spararna, och att män och kvinnor väljer fonder av delvis olika skäl. Detta möts också av ett stort utbud av fonder med olika typ av hållbar inriktning på marknaden.
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.
Vi står inför stora utmaningar för att kunna möta FN:s globala hållbarhetsmål. De bolag som kan bidra till att lösa de problemen kommer att kunna skapa stora värden
Fredrik Nordström
Det är viktigt med transparens och tydlig, lättillgänglig information som gör att sparare kan utvärdera och jämföra fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Mycket arbete har gjorts det senaste året. Förutom lagen har vi Svanenmärkning av fonder och hållbarhetsbetyg från olika aktörer. Det gör att det blir lättare att välja hållbara fonder i framtiden
Fredrik Nordström
”Fondbolagens förening verkar för att det ska vara enkelt att spara i fonder. Då behövs starka konsumenter som har bra kunskap om fondsparande. Det är här Gustav kommer in. Han är driven och har bra koll på hushållens förutsättningar. Det finns mycket att göra och vi ser verkligen fram emot att jobba med Gustav”
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
”I stort sett alla vuxna i Sverige har ett fondsparande. Det gör att Fondbolagen har en unik roll i det svenska samhällsbygget och att frågor kring fondsparande och andra typer av sparande blir oerhört viktiga att belysa, aktualisera och kommunicera. Det ser jag fram emot att göra med i rollen som sparekonom”
Gustav Sjöholm, ny sparekonom på Fondbolagens förening
Februari kännetecknades av stora svängningar på aktiemarknaderna, vilket också återspeglades i fondsparandet under månaden. De aktiva fondspararna valde att sälja aktiefonder och placerade i stället i fonder med lägre risk
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att stärka kvinnors självförtroende när det gäller privatekonomi och sparande. Vi ställs inför många viktiga privatekonomiska beslut i vårt dagliga liv: allt från vardagsekonomi och bostadsköp till långsiktigt sparande och försäkringar. Att ha en ekonomisk buffert ger trygghet och frihet
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
Det finns ingen anledning att kvinnor ska ha sämre självförtroende när det gäller privatekonomi. Vi kan t.ex. titta på utfallet i premiepensionen, där det inte finns någon skillnad mellan mäns och kvinnors avkastning. Vi kan också se att det är dubbelt så många män som kvinnor som har skulder registrerade hos Kronofogden
Fredrik Nordström
Förslaget om förbud mot telefonförsäljning och krav på egenhändig underskrift av fondval är ändamålsenliga och effektiva åtgärder för att komma tillrätta med de problem som varit. Med dessa krav, befintlig lagstiftning och god tillsyn uppnås syftet med att höja konsumentskyddet på fondtorget
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
- Däremot är det fel att stoppa nio av de tio mest populära fonderna genom att sätta upp en 50-procentsgräns för Pensionsmyndighetens ägande. Här handlar det om några av fondtorgets allra bästa fonder, sett till historisk avkastning och avgiftsnivåer som kommer att stängas för nysparande. Och det skulle inte ge någon effekt på konsumentskyddet. T.ex. skulle Falcon funds fortfarande vara kvar på fondtorget med allt kapital från gamla sparare.
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
Vi har under lång tid varit bortskämda med en stadigt uppåtgående börs och under januari var inflödet till aktiefonder fortsatt stort. De flesta sparar långsiktigt och regelbundet i aktiefonder och det kan vara bra att lyfta fram det synsättet nu när vi i början på februari blivit påminda om att börsen både kan gå upp och ner på kort sikt. Hur börsturbulensen påverkar fondsparandet kommer vi först att se i statistiken under nästa månad
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Synkroniserad global tillväxt och stigande bolagsvinster gav stöd till världens börser vilket såklart gynnade aktieplaceringar
Maria Qundos, förvaltare Nordea
Intresset för gröna obligationer växer så det knakar
Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select
Tydliga tecken på att skiftet mot e-handel har tagit fart på riktigt
Maria Wärn, förvaltare Länsförsäkringar Småbolag Sverige
Enkla och kostnadseffektiva fondsparlösningar med bra beslutsstöd lanseras på bred front
Pär Nürnberg, vd Xact fonder
2017 blev ännu ett mycket starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med drygt 450 miljarder kronor och översteg vid årsskiftet för första gången någonsin 4 000 miljarder. Förmögenhetsökningen utgjordes till en fjärdedel av nysparande och till tre fjärdedelar av värdeökning
Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening
Här måste man sätta sig ner och fundera igenom syftet med ett förslag som stänger ner många av de bästa och mest populära fonderna i systemet och flyttar framtida sparande till ickevalet - en fond som de aktiva spararna redan har valt bort. Är fonderna oseriösa så ska de bort, inte köpstoppas. Det är de övriga 29 åtgärderna som föreslås som ska användas för att stänga ute oseriösa aktörer
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
- En viktig uppgift för Fondbolagens förening är att verka för goda förutsättningar för fondsparande. Det finns inget annat land där så många sparar i fonder som i Sverige. Det är därför av stor vikt att det finns ett modernt och effektivt fondregelverk. De regler som nu införs stärker konsumenterna på fondmarknaden och bidrar till ökad transparens och jämförbarhet för fonder. Vi är därför mycket positiva till de lagändringar som förverkligas i januari 2018.
Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening
Den skakiga börsen i november fick de aktiva spararna att dra ned på risken och nettosälja aktiefonder. Att sälja aktiefonder de månader Stockholmsbörsen backar och köpa mer under plusmånaderna är en trend vi sett under hela året. Här kan det finnas anledning att se över sin strategi, annars är det lätt att man hamnar snett i tajmingen. Ett par minusdagar på kontot betyder inte att börsen ska rasa, lika lite som en uppgång utlovar rikedom. För att svära sig fri från irrationella känslor är ett automatiskt månadssparande utmärkt.”
Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening
Förutom det stora inflödet i Sverige- och globalfonder är Asienfonderna månadens bubblare. Nysparandet hit är det högsta på över två år. Utmärkande är också de stora inflödena i rena Kina- och Japanfonder. Alla dessa fonder tillhör också månadens fondvinnare med uppgångar på drygt 7 procent
Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening
Efter flera år med stora inflöden ser 2017 ut att bli ett år då spararna skalar ned på sina rena USA-fonder. Hittills i år har de minskat sitt innehav med en tiondel jämfört vad de hade i fonderna vid årsskiftet. USA-fonderna har dock utvecklats starkt i flera år och att då balansera om portföljen något är helt enligt skolboken
Johanna Kull
En urstark septemberbörs fick de aktiva fondspararna att köpa aktiefonder igen efter tre raka säljmånader. Mest lockade Sverige och globalfonder, medan skiftet från Nordamerika till förmån för Europa fortsatte. De stora inflödena i aktiefonder tillsammans med börshöstens flygande start, gör att den samlade fondförmögenheten i Sverige nu slår nytt rekord.
Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening
Bland räntefonderna var det bara företagsobligationsfonder som lockade. Att räntepengarna går till företagsobligationer är trend vi sett hela året, hos såväl privatpersoner som professionella investerare.
Johanna Kull
Fondsparandet fortsatte att ligga på en hög nivå även i juli månad. Spararna valde att dra ned på risken och valde framförallt räntefonder.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Nettoinflödet till fonder har under det första halvåret 2017 varit mycket stort. Positiv utveckling på världens aktiemarknader har sannolikt bidragit till att närmare 60 miljarder kronor nysparats, varav den största delen tillfallit aktiefonder.
Fredrik Hård, Fondbolagens förening.
Utmärkande för fondsparandet i maj var att obligationsfonder stod för det största nettoinflödet, vilket kan tolkas som att de aktiva spararna vill minska risken inför sommaren. För aktiefonder valde spararna framför allt Europafonder och sålde Nordamerikafonder, vilket vi också såg under april månad.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Vi stödjer i princip alla Pensionsmyndighetens förslag utom ett, säger Fredrik Nordström, VD för Fondbolagens förening. Att höja kvaliteten och säkerställa att fondsparare får tillgång till fonder som följer regelverket är ett gemensamt samhällsintresse. Oseriösa aktörer måste bort från marknaden.
Fredrik Nordström, VD på Fondbolagens Förening.
Vi är däremot kritiska till ett av förslagen som skulle innebära att man köpstoppar fonder så snart sparandet från kunder inom premiepensionssystemet blir större än sparandet utanför. Förslaget skulle innebära att man stänger några av de bästa och mest populära fonderna för framtida sparare. Det skulle slå blint mot fonder som sköter sig bra idag och som har både lägre avgifter och bättre avkastning än genomsnittet. Det vore motsatsen till ett stärkt konsumentskydd.
Fredrik Nordström.
Att få vara med i diskussionen kring förutsättningarna för ett folksparande som fonder känns både spännande och ansvarsfullt. Det finns många viktiga frågor att fokusera på, premiepensionssparandet är en till exempel. Det ska bli kul att tillsammans med både styrelsekollegor och kansliet få fortsätta att driva branschgemensamma frågor.
Maria Rengefors, ordförande i Fondbolagens förening
Utmärkande för fondsparandet i april var att de aktiva spararna valde att skifta från USA-fonder, där man haft en längre uppgång bl.a. till följd av en stark amerikansk dollar, till Europafonder. Den generella trenden att fondspararna väljer breda fonder som globalfonder består även under april månad.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Efter en inledning av 2017 med stora insättningar i aktiefonder, var fondspararna i mars lite mer avvaktande. Trots uttagen under den senaste månaden uppgår nettoinsättningarna i aktiefonder till drygt 10 miljarder kronor så här långt i år.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Intresset för fonder var väldigt stort i februari. Liksom i januari gick nysparandet framförallt till aktiefonder och spararna valde i första hand Sverigefonder och globalfonder.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Fondbolagens förening jobbar aktivt för att det ska vara attraktivt att bedriva fondverksamhet i Sverige, det borgar för ett högt konsumentskydd och en konkurrens som är bra för spararna. Det förslag som nu lagts fram om en ny skatt på finansiell verksamhet går i rakt motsatt riktning. Redan i dag är bara var tionde fond som marknadsförs i Sverige svensk. Regelverken är utformade så att det är lätt att flytta fondverksamhet inom EU. Försämras villkoren för svenskt fondsparande finns det en påtaglig risk att vi tappar verksamhet till utlandet. Det skulle innebära att Sverige går miste om såväl arbetstillfällen som skatteintäkter.
Fredrik Nordström, vd i Fondbolagens förening
I januari sålde fondspararna räntefonder och köpte aktiefonder. De största inflödena gick till Sverige- och globalfonder, marknader där spararna redan i dag har stora placeringar. Värt att notera är också att indexfonder fortsatt står för en stor andel av nysparandet i aktiefonder.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Premiepensionssystemet bör utvecklas i stället för att avvecklas.
Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
De ursprungliga tankarna om ett fonderat system med valfrihet för spararna, tillgång till avkastningen på kapitalmarknaderna och förbättrad riskspridning har infriats. Premiepensionssystemet fungerar. Att avveckla valfriheten eller öka den statliga styrningen riskerar däremot att skapa passiva hushåll som, i stället för att ha en god förståelse för de faktorer som påverkar pensionssparandet, har felaktiga förväntningar och tror att staten tar ansvar för de framtida pensionsutfallen.
Fredrik Nordström
Det är mycket olämpligt att gå fram med förslag som innebär inskränkningar i grundläggande rättsliga principer, i stället för att föreslå stöd och hjälp till spararna.
Fredrik Nordström
Det är en position vi ska vara stolta över och som är särskilt viktig att utveckla i tider när vi lever allt längre och det privata sparandet blir allt mer betydelsefullt. Här har staten en chans att på ett objektivt sätt informera om pensionssparande inom ramen för premiepensionen och på så sätt även stärka spararnas förmåga att hantera tjänstepension och eget sparande.
Fredrik Nordström
De konsumentskyddsregler som kommer med MiFID II är mycket omfattande och kommer att ge fondspararna ökad transparens och en trygghet i att deras intressen kommer först. Ett tydligt regelverk lägger grunden för att oberoende rådgivare växer fram på marknaden, något som kommer att bli ett viktigt komplement framöver.
Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
2016 blev ännu ett starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med över 320 miljarder kronor och översteg vid årsskiftet för första gången någonsin 3 500 miljarder. Förmögenhetsökningen utgjordes till omkring en sjättedel av nysparande och till fem sjättedelar av värdeökning.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Efter ett par månader med stabila inflöden i aktiefonder vände utvecklingen i november. Spararna plockade framförallt hem pengar ifrån tillväxtmarknadsfonder. Utflödena från penningmarknadsfonder fortsätter, som en följd av det extrema ränteläget.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
För fjärde månaden i rad valde spararna aktiefonder, medan man fortsatte att ta ut från penningmarknadsfonder. Noterbart är också att fondförmögenheten fortsatte att stiga och nådde sin högsta notering någonsin.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Under hela det tredje kvartalet har intresset för aktiefonder varit stort. Totalt uppgår nettoinsättningarna till 23,5 miljarder kronor, vilket vittnar om en ökad riskaptit bland fondspararna. Av insättningarna i aktiefonder har en dryg tredjedel, 8,4 miljarder, gått till Sverigefonder.”
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Utredaren räknar med att upp till en tredjedel av de aktiva väljarna på det här sättet kommer att missa att vara aktiva igen. Det vi ser är helt enkelt ett sätt att stänga premiepensionssystemets fondtorg bakvägen.
Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
Självklart bör spararna utvärdera sitt pensionssparande och de bör få enkelt och relevant stöd och hjälp med det. Nu har vi en utredning som uttryckligen föreslår hinder som gör spararna passiva i stället för att hjälpa dem att utvärdera sina fondportföljer. Pensionsmyndigheten bör tvärtom ges ett tydligt uppdrag att stödja och utbilda kring premiepensionen.
Fredrik Nordström
Även om de totala insättningarna i augusti var ungefär lika stora som de totala uttagen visar nettosparandet för olika fondtyper på hög aktivitet. Spararna fortsatte att placera i aktiefonder, medan de stora uttagen ur penningmarknadsfonder främst beror på de institutionella placerarnas agerande.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Sverige har en fondmarknad som präglas av högt konsumentskydd och en väl fungerande konkurrens. Svenska fondsparare kan välja mellan fonder från många olika fondbolag och länder. Därför är det glädjande att se att Morningstars analys bekräftar att de avgifter som fondspararna betalar sjunker över hela linjen. Sen får man inte heller glömma de stora rabatter som fondbolagen ger inom premiepensionen och tjänstepensionen.
Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
Efter en orolig juni månad som präglades av Brexit vände spararna tillbaka under juli månad och för aktiefonder motsvarande insättningarna i juli ungefär uttagen i juni.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker
2016 inleddes med en dipp i nettosparandet i fonder till följd av börsoro, men följdes av en återhämtning under våren. Nu ser vi åter hur oron på världens aktiemarknader, bland annat till följd av folkomröstningen om EU-medlemskap i Storbritannien, har återspeglats i spararnas agerande i juni. En vilja att minska risken i sitt sparande kan förklara intresset för blandfonder och obligationsfonder hittills i år.
Fredrik Hård, ekonom
2016 inleddes med en dipp i nettosparandet i fonder till följd av börsoro, men följdes av en återhämtning under våren. Nu ser vi åter hur oron på världens aktiemarknader, bland annat till följd av folkomröstningen om EU-medlemskap i Storbritannien, har återspeglats i spararnas agerande i juni. En vilja att minska risken i sitt sparande kan förklara intresset för blandfonder och obligationsfonder hittills i år.
Fredrik Hård, ekonom
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp