Aktiebevis ger ny möjlighet till aktieplaceringar

Aktiebevis ger ny möjlighet till aktieplaceringar I dag 26 februari lanserar FöreningsSparbanken en ny placeringsprodukt för aktieintresserade. Produkten heter Aktiebevis och ger kunden del i värdeutvecklingen i många olika aktier till en lägre kostnad än om köp skulle ske av enskilda aktier. Kunden kan köpa ett eller flera aktiebevis. Det första Aktiebeviset, som heter Sverige40, är indexbaserat och börjar säljas den 26 februari. Det omfattar aktier i branscherna Detaljhandel, Läkemedel, Skog, Verkstad, Telekom samt Bank & Finans. Sverige40 är ett specialkomponerat index som innehåller de 40 mest omsatta aktierna på OM Stockholmsbörsen. Justering av index sammansättning sker varje halvår baserat på omsättningen under 6 månader. Indexet är utdelningsjusterat. Löptiden är cirka fyra år från utgivningsdagen, men kunden kan välja att köpa och sälja sina aktiebevis när som helst, till rådande dagskurs, fram till den 19 november 2004. Aktiebevisen registreras hos VPC och börsnoteras på OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information: Ronny Jacobsson, aktiechef Swedbank Markets, tfn 08-585 920 49 Christina Sjöberg, marknads- och informationschef Swedbank Markets, tfn 08- 585 937 01, mobil 070-588 10 07. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00230/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar