Almedalsdebatt: Fri bankkonkurrens inte bara av godo?

Almedalsdebatt: Livsmedelskedjornas banksatsningar gör maten dyrare Fri bankkonkurrens inte bara av godo? När livsmedelskedjorna ger sig in på bankmarknaden hårdnar konkurrensen om bankkunderna. Men samtidigt kan det paradoxala inträffa att konkurrensen minskar i livsmedelssektorn. Det var ett av flera ämnen som diskuterades under ett seminarium i Visby om konkurrensen i finanssektorn. Med på seminariet fanns de inbjudna debattörerna Britta Lejon, konsumentminister, Karin Lindell, generaldirektör Konsumentverket, Bo Dockered, ordförande Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Lars Silver ekonomie doktor vid Uppsala universitets företagsekonomiska institution, vars rapport låg till grund för seminariet, samt Birgitta Johansson- Hedberg, VD och koncernchef i FöreningsSparbanken. Det är en utbredd uppfattning att ökad konkurrens på bankmarknaden är en utveckling som gynnar konsumenterna. Nischaktörerna erbjuder bra inlånings- och utlåningsräntor till privatkunderna och tvingar storbankerna att följa efter. Fördelarna med en avreglerad finansmarknad är väl kända, men det är inte ofta som nackdelarna tas upp till debatt. Det kan nämligen finnas baksidor med den ökade konkurrensen, konstaterade Lars Silver i sin forskningsrapport om argumenten för och emot ökad konkurrens på bankmarknaden. Vissa kritiker till den finansiella avregleringen hävdar att konkurrensen om privatkunderna leder till att små och medelstora företag får betala ett högre pris för sina banktjänster. Därmed kan finansieringssituationen bli svår för till exempel mindre företag i glesbygden. En liknande negativ indirekt effekt kan uppstå i livsmedelssektorn när de stora livsmedelsdetaljisterna ger sig in i kampen om bankkunderna. Livsmedelshandelns banksatsningar riktar sig i första hand till transaktionskunder för att öka kundernas lojalitet med de stora livsmedelskedjorna. För att finansiera bankverksamheten är det enligt kritikerna naturligt att detaljisterna inte reducerar vinsten utan istället höjer livsmedelspriserna. Därmed skulle, enligt Lars Silver, ökad konkurrens på bankmarknaden långsiktigt kunna leda till minskad konkurrens inom livsmedelshandeln. Konsumentverkets generaldirektör Karin Lindell hävdade dock att nischbankerna på vissa punkter är bättre för konsumenterna än storbankerna. - Helt fel, sade Birgitta Johansson-Hedberg. Våra villkor i FöreningsSparbanken är fullt i paritet med nischbankernas. Dessutom erbjuder vi tillsammans med de fristående sparbankerna en heltäckande bankservice i landets alla kommuner med våra totalt 900 bankkontor. Det är en förutsättning för bland annat de mindre företagens utveckling. Ytterligare ett område där den finansiella avregleringen kan få negativa effekter är den finansiella infrastrukturen. Det effektiva svenska betalningssystemet är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan storbankerna. Men i framtiden kan det enligt avregleringens kritiker bli svårt att få med marknadens nya aktörer på att bygga ut infrastrukturen ytterligare. Följden kan bli att Sverige halkar efter på detta område. - Politiker och myndigheter kräver att storbankerna tar ett samhällsansvar, sade Birgitta Johansson-Hedberg. Det gör vi gärna. Men spelreglerna måste vara lika för alla. För ytterligare information: Jesper Berggren, presschef FöreningsSparbanken, tfn 0705-49 37 67 Rapporten kan beställas via: info@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00170/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00170/wkr0004.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar