Årets Lantbruksbarometer: Sveriges bönder investerade 5 miljarder

Årets Lantbruksbarometer: Sveriges bönder investerade 5 miljarder Sveriges bönder tror på sig själva och på framtiden. Trots lägre lönsamhet investerade bönderna för cirka 5 miljarder kronor under 2002. Rekordmånga bönder köpte maskiner och mer än var femte bonde investerade i byggnader. Det visar årets Lantbruksbarometer, en årlig SIFO-undersökning som varje år sedan 1987 kartlagt böndernas framtidsplaner. Undersökningen görs på uppdrag av LRF, FöreningsSparbanken och LRF Konsult. Totalt har 920 lantbrukare med mer än 20 hektar åker tillfrågats. Intervjuerna genomfördes mellan 9 och 22 januari 2003. Årets Lantbruksbarometer visar i korthet att: Den upplevda lönsamheten sjönk. Bönderna upplever att lönsamheten försämrades under 2002 jämfört med rekordåret 2001. Nivån är dock den näst högsta sedan slutet av 80-talet. 28 procent anser att lönsamheten var ganska god 2002 jämfört med 32 procent 2001. Det stora flertalet, 70 procent, anser att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. Många satsar framåt. Över 40 procent av bönderna tänker öka produktionen och 15 procent planerar att utveckla andra verksamhetsgrenar. 80 procent av bönderna bedömer att deras företag kommer att vara kvar som en egen driftsenhet om fem år. Mer än hälften av bönderna vill effektivisera sin produktion och nära hälften avser att öka samarbetet med andra bönder för att pressa ned kostnaderna. Mest expansiva är grisköttsproducenterna: Hela 65 procent planerar att utöka sin produktion i framtiden. Småländska bönder är nöjdast. Lönsamheten bedöms väldigt olika i olika delar av Sverige. Bästa lönsamheten upplever bönderna i Kronobergs, Jönköpings, Kalmar, Blekinge och Södra Älvsborgs län. Så har det varit fyra år i rad. Hela 37 procent av bönderna i dessa län uppger att lönsamheten under 2002 varit ganska god. 17 procent tror att 2003 blir bättre. Det kan jämföras med 28 respektive 12 procent för riket. I denna region har också investeringarna i djurstallar legat över riksgenomsnittet ända sedan 1997. Maskinvesteringarna slog rekord. Hela 31 procent av lantbrukarna investerade i maskiner under 2002. Det är den högsta andelen någonsin. Totalt investerade bönderna omkring 4 miljarder kronor i maskiner och redskap. Byggnadsinvesteringarna sjönk. Investeringarna i byggnader och stallar sjönk för första gången efter att ha ökat tre år i sträck. Nedgången gäller alla produktionsgrenar utom fjäderfä. Andelen bönder som byggde under 2002 ligger dock kvar på en fortsatt hög nivå. I genomsnitt byggde 22 procent 2002 och 21 procent planerar att bygga 2003. Totalt investerade bönderna omkring 1,5 miljarder kronor i byggnader under fjolåret. Investeringarna sjunker 2003. 26 procent av bönderna bedömer att lönsamheten blir sämre i år. Hälften tror på oförändrad lönsamhet. Färre bönder, 14 procent, avser också att investera i maskiner under 2003 mot 18 procent i fjol. Också byggnadsinvesteringarna bedöms sjunka. 21 procent avser att bygga under 2003 mot 29 procent i fjol. En förklaring till den dystrare prognosen är osäkerheten inför den nya jordbrukspolitiken Lantbrukets skuld uppgår till 107 miljarder. Lantbrukets sammanlagda skuld ökade under fjolåret med 5,3 miljarder kronor och uppgick vid årsskiftet 2002/2003 till 107 miljarder kronor. Bönderna trivs med sitt jobb. Andelen lantbrukare som säger sig trivas med bondeyrket är fortsatt mycket högt: 95 procent jämfört med 96 procent i fjol. Lantbrukare kan rekommendera yrket. Nästan hälften av bönderna, 47 procent, kan rekommendera jobbet som bonde till sina barn. För lite större gårdar, med över 75 hektar, är motsvarande siffra 57 procent och bland bönder under 40 år är siffran 60 procent Dator finns hos 3 av 4 bönder. Den snabba datoriseringen av lantbruket fortsätter. Sedan 1997 har andelen bönder som använder dator ökat med 80 procent. I år uppger 74 procent att de använder dator, varav 81 procent utnyttjar Internet. En tredjedel är uppkopplade varje dag, 6 av 10 betalar räkningar över Internet, 1 av 4 handlar över nätet och nära 10 procent har en egen hemsida. Hela undersökningen finns på www.lrf.se Du kan också kontakta: Lars Höök, presschef LRF, tel: 08 - 787 50 61 eller 070 - 521 52 07 Hans Wennberg, lantbruksansvarig FöreningsSparbanken, 070 - 518 78 08 Mårten Holmqvist, lantbruksansvarig LRF Konsult. 0702 - 50 34 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar