Banker i samarbete kring elektroniska fakturor

Banker i samarbete kring elektroniska fakturor Samtliga internetbankskunder i sex banker kommer i framtiden att kunna nås av företag som fakturerar elektroniskt. Det blir resultatet av ett nyligen slutet samarbetsavtal mellan de banker som står bakom de nuvarande koncepten e-faktura respektive e-giro. - Det ska inte spela någon roll var man är kund, alla räkningar ska lätt och behändigt kunna nå mottagarens Internetbank. Då blir det enkelt för företagen att fakturera elektroniskt samtidigt som det blir enkelt för konsumenten att betala räkningarna, säger Thorvald Olsen, ansvarig för e- faktura på FöreningsSparbanken. 1998 bildades "Svenska bankers förening för elektroniska dokument" av FöreningsSparbanken och Nordbanken och konceptet för e-fakturan togs fram. Parallellt utvecklades konceptet e-giro av Handelsbanken, SEB, Östgöta Enskilda Bank och SkandiaBanken. Båda koncepten är öppna för alla banker, men det är först nu man fått i gång ett arbete för att de två koncepten ska kunna samverka så att de i praktiken fungerar som ett system. Att betala räkningar via e-faktura och e-giro är betydligt enklare och mer tidssparande än när man manuellt måste knappa in allt från summa till referensnummer. För att betala en räkning som kommer direkt till datorn räcker det med ta fram och kontrollera räkningen och sedan godkänna betalningen med några klick. För fakturautställarna innebär det nya samarbetsavtalet att de inom samma koncept når ut till ett stort antal nya internetbankkunder. Totalt rör det sig om närmare 3 miljoner internetbankskunder. - Ambitionen är att inga större förändringar ska behöva göras i fakturautställarnas system. Därför kan fakturautställare redan idag ansluta sig till ett av koncepten, säger Yngve Terelius, ansvarig för e- giro på Handelsbanken. - Målet är att kunna erbjuda tjänsten till ett antal utvalda pilotkunder redan i maj 2002 för att sedan öppna upp för alla fakturautställare. För ytterligare information kontakta: Thorvald Olsen, FöreningsSparbanken, 08-585 915 95 Yngve Terelius, Handelsbanken, 08-701 51 94 Thomas Mylly, Nordbanken, 08-614 95 14 Peter Svanfeldt, SEB, 08-692 76 63 Christer Boström, Skandiabanken, 08-463 61 21 Per Söderqvist, Östgöta Enskilda Bank, 013-35 40 00 Läs mer om e-faktura på http://www.e-faktura.com Läs mer om e-giro på http://www.e-giro.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00040/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar