Birgitta Johansson-Hedberg efterlyser särskilda satsningar på ungdomars sparande

Birgitta Johansson-Hedberg efterlyser särskilda satsningar på ungdomars sparande FöreningsSparbankens koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg efterlyser ytterligare insatser för att underlätta för ungdomar att bygga upp ett eget sparande. "Ungdomar och ungdomars villkor diskuteras allt för sällan när man talar om välfärdssystemen. Vi ställer gärna upp med vår expertis och vår kompetens för en dialog i dessa frågor", förklarade hon vid bankens seminarium i Almedalen i dag. Birgitta Johansson-Hedberg gjorde sitt uttalande när hon avslutade det seminarium, där bland andra professor Assar Lindbeck, Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall och SACO:s chefekonom Gunnar Wetterberg diskuterat under rubriken "Kan välfärdsstaten rehabiliteras? En debatt om de sociala systemens förnyelse." Under seminariet konstaterades att utvecklingen av samhällsekonomi och befolkningsstruktur i Sverige liksom i övriga västvärlden innebär att de traditionella sociala systemen inte längre räcker för att säkra människors välfärd. Allt större krav ställs på de enskilda individerna att själva bygga upp sin ekonomiska trygghet, samtidigt som de privata sparandet i breda samhällsgrupper idag nästan är obefintligt. Birgitta Johansson-Hedberg berättade i sin avslutning att enligt FöreningsSparbankens undersökningar vill 71 procent av alla svenskar spara mer än de gör i dag, men de flesta av dem kan inte göra det. Särskilt lågt sparande har ensamstående föräldrar och ungdomar upp till 24 år. Hela 46 procent av ungdomarna har under 10 000 kronor i sparade tillgångar, berättade hon. - Jag tycker att ungdomar är en förbisedd grupp i den politiska diskussionen om välfärdssystemen. Det är ungdomarna som ska säkerställa den framtida välfärden men i dagens ekonomiska klimat är det extra svårt att börja spara. Det krävs särskilda insatser för att ge bättre förutsättningar för unga människor att bygga upp ett sparkapital för framtida behov, sade Birgitta Johansson-Hedberg och fortsatte: - Jag tror att vi med vår bakgrund kan spela en viktig roll i arbetet med att bredda sparandet till de grupper som i dag inte har den ekonomiska förmågan. Men det är viktigt att inte minst just ungdomars ekonomi och sparande får mer uppmärksamhet också i den allmänna välfärdsdebatten. - För ytterligare information: Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef FöreningsSparbanken, tfn: 0702-18 02 83 Peter Nygårds, ansvarig samhällskontakter FöreningsSparbanken, tfn: 0706-90 16 00 Jesper Berggren, tf Informationsdirektör och presschef FöreningsSparbanken, tfn 0705-49 37 67 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00460/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar