Bodil Jönsson är Årets Ekonomikvinna 2000

Bodil Jönsson är Årets Ekonomikvinna 2000 Bodil Jönsson, professor på Certec vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet, har av FöreningsSparbanken utsetts till Årets Ekonomikvinna 2000. Utmärkelsen delades ut i samband med Kvinnor Kan- mässan i Luleå. Motiveringen lyder: "Hon har med sitt forskande, sitt skrivande och sina föreläsningar gett oss inblickar i en ny värld och inspirerat många unga, särskilt kvinnor, att studera teknik och naturvetenskap. Hennes framgång som entreprenör i den akademiska miljön, där hon skapat Centrum för rehabiliteringsteknisk forskning (Certec) vid Lunds universitet, har bidragit till att underlätta livet för många människor. Hon har också genom sin bok "Tio tankar om tid" stimulerat till debatt i en av vår tids viktigaste frågor, den om hur vi hushållar med såväl mänskliga som tekniska resurser. Som kvinnlig företagare, professor i fysik och författare är hon en värdig mottagare av titeln Årets Ekonomikvinna - den första detta millennium." - Va?! Hur kan nån komma på idén att ge mig utmärkelsen Årets Ekonomikvinna, tänkte jag först. Men sedan insåg jag plötsligt att det kanske inte är så konstigt, säger Bodil Jönsson. Som initiativtagare till Certec har jag byggt upp en speciell verksamhet inuti universitetet, som idag har akademisk dignitet. Och det i det närmaste utan basanslag! Jag har arbetat oerhört hårt med att söka pengar, aldrig gett upp. Min drivkraft har varit den att det måste gå att bedriva forskning med inriktning på mötet mellan funktionshindrade människors behov å ena sidan och tekniska möjligheter å den andra. - För min egen del har jag lättare att bli hög av tankar än av pengar, säger Bodil Jönsson. Men nu i IT-eran har det visat sig att tankefokusering också kan ge ekonomiskt utbyte - både "Tio tankar om tid" och "Den obändiga söklusten" har ju en uppenbar förmåga att nå fram till många människor. Med utmärkelsen Årets Ekonomikvinna vill FöreningsSparbanken bidra till att skapa goda kvinnliga förebilder inom det ekonomiska området. Årets Ekonomikvinna ska ha goda kunskaper i ekonomi, praktiskt och/eller teoretiskt. Första gången Årets Ekonomikvinna utsågs var 1988. Bland dem som tidigare fått utmärkelsen kan nämnas Antonia Ax:son Johnson, Caroline Sundewall, ekonomijournalist på Finanstidningen, Agneta Stark, Stockholms universitet, Amelia Adamo, tidningen Amelia och Inga-Britt Ahlenius, Riksrevisionsverket. I juryn för Årets Ekonomikvinna ingår bland andra journalisten Annika Hagström och Bengt Westerberg. Priset är på 50 000 kronor, och delades ut av jämställdhetsminister Margareta Winberg. För ytterligare information: Eva Roberti, Informationschef FöreningsSparbanken, mobil 070-553 56 45 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00640/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar