Carl Eric Stålberg arbetande styrelseordförande i FöreningsSparbanken vid bolagsstämman 2003 - Göran Collert hedersordfö

Carl Eric Stålberg arbetande styrelseordförande i FöreningsSparbanken vid bolagsstämman 2003 - Göran Collert - hedersordförande Vid ordinarie bolagsstämman i FöreningsSparbanken den 10 april 2003 kommer Göran Collert att lämna sitt uppdrag som styrelseordförande i FöreningsSparbanken. Samtidigt kommer han på förslag av Nomineringskommittén att utses till hedersordförande. Nomineringskommittén föreslår enhälligt direktör Carl Eric Stålberg, förste vice ordförande i bankens styrelse, som hans efterträdare. Stålbergs nominering stöds av samtliga större aktieägare. Carl Eric Stålberg kommer att verka som arbetande styrelseordförande. Han lämnar därför sin nuvarande befattning som verkställande direktör i JM AB den 1 januari och inträder då som arbetande vice ordförande i banken. Carl Eric Stålberg, som är född 1951, arbetade inom sparbanksrörelsen åren 1975 - 1996 i olika ledande befattningar, senast som ekonomi- och finansdirektör i Sparbanken Sverige och ansvarade för dess framgångsrika börsintroduktion. Göran Collert kommer att verka som rådgivare till den nye styrelseordföranden ibland annat omvärldsfrågor, alliansfrågor och internationella kontakter. För ytterligare information: Göran Collert, tfn: 08-585 910 04 Carl Eric Stålberg, tfn: 08-782 88 33 CURRICULUM VITAE Carl Eric Stålberg Född 15 januari 1951 i Eskilstuna Civilstånd Gift med Eva, två vuxna döttrar Civilekonomexamen 1976 i Uppsala 1974 - 1975 Låsbolaget AB Rekonstruktionsarbete / ekonomichef 1975 - 1986 Gävleborgs Sparbank 1975 - 82 Div ledningsbefattningar 1983 - 86 VD 1986 - 1989 Nya Sparbanken VD 1990 - 1992 Sparbanksgruppen AB vVD och stf koncernchef 1992 - 1996 Sparbanken Sverige AB 1992 - 94 vVD, ansvarig för Mellansverige 1994 - 95 vVD, ekonomidirektör 1995 - 96 stf VD / koncernchef, ekonomi- och finansdirektör Ordförande i Fastighets AB Tornet Huvudansvaret för bankens börsintroduktion 1996 - JM AB VD / koncernchef Övrigt Ordförande i Svenska Skidförbundet. Vice ordförande i Internationella Skidförbundet (FIS). Ledamot av Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar