Delårsrapport för FöreningsSparbanken; Januari - mars 2003

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari - mars 2003 Den 29 april 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr Första kvartalet 2003 i sammandrag: · Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) · Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) · Resultat per aktie uppgick till 2,43 kronor (2,34) · Räntenettot ökade till 4 033 mkr (3 825) · Provisionsnettot uppgick till 1 300 mkr (1 477 ) · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 194 mkr (243) · Kostnaderna minskade till 3 398 mkr (3 463) · Kreditförlusterna minskade till 390 mkr (435) Revisorsgranskning Denna delårsrapport har inte granskats av bankens revisorer. Stockholm den 29 april 2003 FöreningsSparbanken AB (publ) Birgitta Johansson-Hedberg Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information kontakta: Nils-Fredrik Nyblæus, VD:s ställföreträdare, Ekonomi- och Finansdirektör Telefon 08 - 5859 2532 Jonas Blomberg, Chef Investor relations Telefon 08 - 5859 3322, 0702 - 650 133 Ekonomisk information 2003 Koncernens ekonomiska rapporter kan hämtas eller beställas via FöreningsSparbankens hemsida på internet med adress http://www.foreningssparbanken.se/ir eller på närmaste FöreningsSparbankskontor. FöreningsSparbanken publicerar delårsrapporter följande datum: - Delårsrapport andra kvartalet 2003 den 22 augusti 2003 - Delårsrapport tredje kvartalet 2003 den 24 oktober 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar