Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari-september 2003

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari - september 2003 Den 24 oktober 2003 Rörelseresultatet ökade med 42 procent till 7 097 mkr Januari - september 2003 i sammandrag: · Rörelseresultatet ökade med 42 procent till 7 097 mkr (5 000) · Periodens resultat ökade med 57 procent till 4 719 mkr (3 006) · Räntabiliteten på eget kapital ökade till 16,0 procent (10,7) · Resultat per aktie ökade till 8,94 kronor (5,69) · Totala intäkter ökade med 6 procent till 18 270 mkr (17 211) · Räntenettot ökade med 4 procent till 12 105 mkr (11 663) · Provisionsnettot minskade med 3 procent till 4 177 mkr (4 325) · Nettoresultat av finansiella transaktioner ökade till 544 mkr (253) · Kostnaderna minskade med 1 procent till 10 173 mkr (10 241) · Kreditförlusterna minskade med 33 procent till 832 mkr (1 243) · Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade med 85 procent till 2 568 mkr (1 388) jämfört med motsvarande kvartal föregående år · FöreningsSparbanken utsågs till årets affärsbank · För ytterligare information kontakta Jan Lidén, VD:s ställföreträdare, Chef region Stockholm, tillförordnad Ekonomi- och Finansdirektör Telefon 08 - 5859 2227 Henrik Kolga, Informationsdirektör Telefon 08 - 5859 2779, 0708-11 13 15 Jonas Blomberg, Chef Investor relations ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar