e- bokföring förenklar för mindre företag

e- bokföring förenklar för mindre företag FöreningsSparbanken lanserar som första bank i Norden en e- bokföringstjänst som är integrerad i kundens Internetbank. Tjänsten riktar sig i första hand till småföretagare, lantbrukare och föreningar. e-bokföringstjänsten startade som en pilot under förra året då ett 25- tal företag testade tjänsten. Reaktionerna har varit positiva och sedan oktober 2002 har tjänsten varit tillgänglig. Nu i februari lanseras tjänsten i hela landet. - Fram till årskiftet har ungefär 400 kunder anslutit sig till tjänsten och med denna anslutningstakt räknar vi med att ha c:a 2 000 kunder när det här året är slut, säger Håkan Nyberg, chef för FöreningsSparbanken via Internet. - Det är ofta en stor sak för ett företag att byta bokföringstjänst, och det finns normalt en tröghet vid lansering av nya system. Men för FöreningsSparbankens 100 000 företagskunder som redan använder Internetbanken blir steget inte så stort, fortsätter Håkan Nyberg. I samband med e-bokföringstjänsten har ett samarbetsavtal upprättats med LRF Konsult, som kommer att stå för kundsupporten i bokföringsfrågor. Denna kombination gör att erbjudandet innehåller både ett verktyg för, och kunskap om, bokföring. - Det här är en ny typ av tjänst för småföretag som gör det möjligt att arbeta på ett nytt och enkelt sätt. Den stora fördelen är just att det är ett integrerat system där kontoutdrag och bokföring presenteras i ett sammanhang som ger kunderna överblick och gör det lätt att hålla ordning, säger Per Åhrlin, marknadschef på LRF Konsult. e-bokföringstjänsten är utformad så att bankkonto, bokföring och reskontra automatiskt är avstämda mot varandra vilket innebär en betydande tidsbesparing för kunderna. En annan fördel med tjänsten är att det när som helst är möjligt att ta fram resultat- och balansrapporter och på så sätt snabbt få reda på företagets resultat. Inom kort kommer nya funktioner för fakturering och kundreskontra att lanseras. Såväl företagets betalningar, leverantörsreskontra som övrig bokföringsinformation hanteras inom ramen för FöreningsSparbankens Internetbank med samma höga säkerhetskrav som ställs både på Internetbanken och övriga banksystem. För ytterligare information Håkan Nyberg, chef FöreningsSparbanken via Internet, tfn 08-585 922 87 Per Åhrlin, marknadschef LRF Konsult, tfn: 08-700 20 11 Johan Masironi, lanseringsansvarig e-bokföring, FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 931 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030207BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030207BIT00820/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar