Enklare internetbetalning med e-faktura

Enklare internetbetalning med e-faktura FöreningsSparbankens kunder kan med början under våren få även sina telefonräkningar från Telia som e-faktura. Telia Nära - ett av de företag som skickar ut flest fakturor i Sverige, 20 miljoner stycken per år - har ingått avtal med FöreningsSparbanken om möjligheten att skicka e-faktura till sina kunder. - E-faktura innebär att Telias kunder kan titta på och betala sina räkningar i FöreningsSparbankens internetbank, vilket ytterligare förenklar för våra kunder, säger Håkan Nyberg, chef för Banken via Internet. - E-fakturan visas på skärmen och betalningen görs med några klick. Kunden behöver inte fylla i OCR-nummer, bank- eller postgironummer. Även belopp och sista betalningsdag är redan ifyllda. Det är enkelt, snabbt och miljövänligt Även Statoil kommer under våren att kunna erbjuda sina cirka 1.000 000 kortkunder e-faktura. Idag finns drygt 70 företag som skickar e-fakturor till sina kunder genom FöreningsSparbankens internetbank, däribland Vattenfall, Shell och Sydkraft samt ett flertal kommuner. - Allt fler väljer att sköta sina bankärenden över Internet och vi jobbar hårt med att utveckla och ytterligare förenkla Banken via Internet. Idag har vi cirka 800 000 kunder anslutna och varje vecka tillkommer mellan 5000 och 10 000 nya kunder, säger Håkan Nyberg. För ytterligare information: www.foreningssparbanken.se Catrina Hertzen, produktchef, tfn: 08-5859 17 76 Eva-Kristin Öhman, marknadschef FöreningsSparbanken via Internet, tfn: 08-5859 13 62 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar