Färs & Frosta Sparbank ombildat till bankaktiebolag

Färs & Frosta Sparbank ombildat till bankaktiebolag Styrelserna för Färs & Frosta Sparbank och FöreningsSparbanken AB beslutade i december 1998 att förstärka sitt samarbete. Under 1999 har Färs & Frosta Sparbank ombildats till en stiftelse, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, med syfte att vidareutveckla och modernisera sparbanksidén och öka möjligheterna att verka för bygdens utveckling. I enlighet med överenskommelsen har Färs & Frosta Sparbank genomfört ombildningen till ett bankaktiebolag med namnet Färs & Frosta Sparbank AB. FöreningsSparbanken har som tidigare överenskommits ingått som delägare i Färs & Frosta Sparbank AB till 30% genom att i december 1999 förvärva aktier för drygt 250 miljoner kronor. Resterande 70% av aktierna innehas av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. För ytterligare information kontakta gärna: Annika Wijkström, vVD FöreningsSparbanken, tel 08-5859 1397 eller 0708-78 87 85 Lennart Haglund, ordf Färs & Frosta Sparbank AB, tel 040-24 20 02 eller 070-55 75 129 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/29/19991229BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/29/19991229BIT00420/bit0002.pdf

Dokument & länkar