Förändring i koncernledning för FöreningsSparbanken och i ledningen för Spintab

Förändringar i koncernledningen för FöreningsSparbanken och i ledningen för Spintab Styrelsen för FöreningsSparbanken har idag utsett vVD Bengt-Erik Lindgren till ledamot i koncernledningen med ansvar för Affärsområde Låna. Styrelsen för bankens dotterbolag AB Spintab har samtidigt beslutat utse Bengt-Erik Lindgren till verkställande direktör i bolaget. Bengt-Erik Lindgren efterträder såsom ansvarig för Affärsområde Låna och verkställande direktör i Spintab Anders Borgcrantz som efter överenskommelse kommer att lämna FöreningsSparbanken koncernen. De beslutade personförändringarna genomförs den 1 juni 2000. Bengt-Erik Lindgren kommer närmast från befattningen som regionchef för FöreningsSparbankens lokalbanksrörelse i Mellersta regionen och har tidigare varit bl a lokalbankschef i Västerås och regionkreditchef i banken. För ytterligare information: Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef FöreningsSparbanken, tel: 08-5859 1088 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar