Förändringar i FSPA:s ledning

Förändring i ledningen för FöreningsSparbankens retailrörelse Styrelsen för FöreningsSparbanken har idag utnämnt Kjell Hedman till vice VD i FöreningsSparbanken med ansvar för Mellersta regionen. Kjell Hedman tillträder omgående befattningen som regionchef för Mellersta regionen och efterträder den tidigare regionchefen Bengt-Erik Lindgren, som den 1 juni 2000 tillträtt befattningen som VD för bankens hypoteksbolag AB Spintab. Kjell Hedman kommer närmast från befattningen som chef för FöreningsSparbankens affärsutvecklingsenhet Utveckling Lokal Marknad och har tidigare bl a haft olika chefsbefattningar i bankens retailrörelse. För ytterligare information: Ingrid Persson, vVD och chef för retailrörelsen inom FöreningsSparbanken, telefon 08-585 927 10 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01110/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar