Förändringar i FSPA:s ledning (Swedbank Markets)

Förändring i ledningen för FöreningsSparbanken och Swedbank Markets FöreningsSparbanken har utnämnt Robert Charpentier till vice VD i FöreningsSparbanken och ställföreträdande chef för Swedbank Markets. Robert Charpentier tillträder befattningen omgående. Robert Charpentier har varit anställd i FöreningsSparbanken sedan 1997, inledningsvis som chef för Finansieringsenheten och sedan 1999 som chef för enheten Corporate Banking inom Swedbank Markets. Robert Charpentier har tidigare haft olika befattningar på kapitalmarknaden bl a som Executive Director hos Goldman Sachs International, London. "Jag är mycket nöjd med utnämningen av Robert Charpentier till ställföre- trädande chef för Swedbank Markets", säger FöreningsSparbankens VD och koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg. "Robert Charpentier har omfattande erfarenhet från och kunskap om kapitalmarknaden och blir en god förstärkning i ledningen för såväl banken som Swedbank Markets." För ytterligare information: Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef, tfn 08-5859 1088 birgittajh@foreningssparbanken.se Jan Lidén, vVD och chef för Swedbank Markets, tfn: 08-5859 22 27 jan.liden@foreningssparbanken.se Robert Charpentier, vVD och stf VD för Swedbank Markets, tfn: 08-5859 2934 robert.charpentier@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar