FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Rörelseresultatet uppgick till 6 848 mkr 2002 i sammandrag: · Rörelseresultatet uppgick till 6 848 mkr (8 039) · Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,2 procent (14,7) · Resultat per aktie uppgick till 7,87 kronor (9,86) · Räntenettot ökade till 15 549 mkr (15 016) · Provisionsnettot uppgick till 5 764 mkr (6 072) · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 441 mkr (1 110) · Kostnaderna minskade till 13 698 mkr (13 894) · Kreditförlusterna uppgick till 1 603 mkr (1 337) · Marknadsandelen för hushållsinlåning nysparande i Sverige ökade preliminärt till 26 procent (17,6) · Oförändrad utdelning om 5,50 kronor per aktie föreslås Stockholm den 14 februari 2003 FöreningsSparbanken AB (publ) Birgitta Johansson-Hedberg Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information kontakta: Nils-Fredrik Nyblæus, VD:s ställföreträdare, Ekonomi- och Finansdirektör Telefon 08 - 5859 2532 Staffan Salén, Vice VD, Informationsdirektör Telefon 08 - 5859 2779, 0705 - 310 111 Jonas Blomberg, Chef Investor relations Telefon 08 - 5859 3322, 0702 - 650 133 Ekonomisk information 2003 Koncernens ekonomiska rapporter kan hämtas eller beställas via FöreningsSparbankens hemsida på internet med adress http://www.foreningssparbanken.se/ir eller på närmaste FöreningsSparbankskontor. Årsredovisningen beräknas bli publicerad omkring den 20 mars. Den kommer att hållas tillgänglig för allmänheten på FöreningsSparbankens huvudkontor med adress Brunkebergstorg 8 i Stockholm samt på internet adress http://www. foreningssparbanken.se/ir. Föreningssparbanken publicerar resultatrapporter följande datum: - Kvartalsrapport första kvartalet 2003 den 29 april 2003 - Kvartalsrapport andra kvartalet 2003 den 22 augusti 2003 - Kvartalsrapport tredje kvartalet 2003 den 24 oktober 2003 Ordinarie bolagsstämma hålls i Stockholm den 10 april 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00040/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00040/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar