FöreningsSparbanken första börsnoterade bank i Norden med ISO-certifiering

FöreningsSparbanken första börsnoterade bank i Norden med ISO-certifiering I samband med årets bolagsstämma på torsdagen mottog FöreningsSparbanken ett diplom från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut som bevis på att banken som första börsnoterade nordiska bank är miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. Miljöcertifieringen är ett kvitto på att FöreningsSparbanken arbetar på ett systematiskt och strukturerat sätt med miljöfrågorna. Alla medarbetare i banken har också genomgått en miljöutbildning. - I enlighet med vår historia och våra värderingar präglas FöreningsSparbankens verksamhet av ett tydligt samhällsansvar. Och miljöarbetet är en viktig del av vårt totala hållbarhetsarbete. Därför är vi stolta över att som första börsnoterade bank i Norden ha blivit miljöcertifierad, säger Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef i FöreningsSparbanken. Sedan mitten av 1990-talet bedriver FöreningsSparbanken ett omfattande arbete med miljö och hållbarhet. Banken har här varit en föregångare inom den finansiella sektorn och miljö- och hållbarhetsarbetet är nu integrerat i den vardagliga affärsverksamheten. FöreningsSparbanken gör regelmässigt miljöanalyser vid kreditgivning till företag. Banken erbjuder särskilda miljöprofilerade produkter som miljöfonder, Världsnaturkort och HumanixSPAX. När kunderna väljer dessa produkter bidrar både kunderna och banken till olika till en bättre miljö. Exempelvis betalar banken en viss summa till WWF varje gång Världsnaturkortet används. För ytterligare information: Britt-Marie Lundh, miljöchef FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 934 96 Jesper Berggren, presschef FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 924 78 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar