FöreningsSparbanken första svenska bank som ställer sig bakom FN-initiativet Global Compact

FöreningsSparbanken första svenska bank som ställer sig bakom FN- initiativet Global Compact FöreningsSparbanken har beslutat att ställa sig bakom Global Compact. Därmed förbinder banken sig att aktivt verka för att stärka grundläggande rättigheter och att arbeta för goda sociala villkor. Global Compact bygger på nio principer, som handlar om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö. - Vi kommer att intensifiera vårt arbete på de områden som Global Compact omfattar. Sedan starten 1820 har vi haft ett starkt engagemang för det lokala samhällets utveckling. Det är därför naturligt för oss att också ta aktivt ansvar för viktiga samhällsfrågor i dagens globala värld, säger FöreningsSparbankens VD och koncernchef Birgitta Johansson- Hedberg. - På senare år har vi bland annat arbetat med etiskt godtagbara placeringskriterier, hänsynstagande till indirekt miljöpåverkan i samband med kreditbeslut och miljö- och medarbetarfrågor på ett mer generellt plan, säger Birgitta Johansson-Hedberg. FöreningsSparbanken redovisar sedan 2001 sitt hållbarhetsarbete i en särskild årsredovisning om hållbarhet och följer här den internationellt vedertagna standarden Global Reporting Initiative, GRI. Banken ingår även i Dow Jones Sustainability Index. Mer information om Global Compact finns på http://www.unglobalcompact.org/ FöreningsSparbankens hållbarhetsredovisning finns på www.foreningssparbanken.se/hallbarhet För ytterligare information: Britt-Marie Lundh, miljöchef FöreningsSparbanken, tfn 08-585 934 96 eller 0706-77 68 64 Jesper Berggren, presschef FöreningsSparbanken, tfn 08-585 924 78 eller 0705-49 37 67 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar