FöreningsSparbanken förvärvar ytterligare 2,5 procent av aktierna i FI-Holding.

FöreningsSparbanken förvärvar ytterligare 2,5 procent av aktierna i FI- Holding. FöreningsSparbanken förvärvar ytterligare 2,5 procent av aktierna i FI- Holding och ökar därmed sitt innehav i det danska kreditinstitutet FI- Holding från 62,2 procent till 64,7 procent. Förvärvet sker genom att Lønmodtagernes Dyrtidsfond, LD, utnyttjar en option att sälja 25 procent av sitt innehav till FöreningsSparbanken. FöreningsSparbanken erlägger enligt avtal omkring 170 miljoner DKK för 25 000 aktier. FinansieringsInstitutet for Industri og Håndværk A/S, FIH, ett helägt dotterbolag till FI-Holding, har ett ledande varumärke på den danska företagsmarknaden med 6 000 medelstora och större företag som kunder, däribland 116 av Danmarks 200 främsta industriföretagen. För ytterligare information, kontakta: Annika Wijkström vVD och ansvarig för Internationella Bankallianser, tel 08-585 913 97. Staffan Salén vVD och chef för Information och Investor Relations, tel 08-585 927 79. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00360/bit0001.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar