FöreningsSparbanken förvärvar ytterligare 5 procent av aktierna i FI-Holding

FöreningsSparbanken förvärvar ytterligare 5 procent av aktierna i FI-Holding FöreningsSparbanken förvärvar ytterligare 5 procent av aktierna i FI- Holding och ökar därmed sitt innehav i det danska kreditinstitutet FI- Holding från 69,7 procent till 74,7 procent. Förvärvet sker genom att Parnib Deelnemingen B.V., utnyttjar en option att sälja 50 procent av sitt ursprungliga innehav till FöreningsSparbanken. FöreningsSparbanken erlägger enligt avtal drygt 372 miljoner DKK för 49 950 aktier. Finansinstitutet for Industri og Håndværk A/S, FIH, ett helägt dotterbolag till FI-Holding, har ett ledande varumärke på den danska företagsmarknaden med 5 000 medelstora och större företag som kunder, däribland 116 av Danmarks 200 främsta industriföretag. För ytterligare information: Annika Wijkström, vVD och chef för affärsområde Allianser, tfn: 08-585 913 97 Staffan Salén, vVD och Informationsdirektör, tfn: 08-585 927 79, mobil 0705-310 111 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar