FöreningsSparbanken går in som storägare i First Securities

FöreningsSparbanken går in som storägare i First Securities Swedbank Markets, som är FöreningsSparbankskoncernens investmentbank, fullföljer sin nordiska strategi genom att förvärva en betydande ägarandel i First Securities. First Securities är ett av Norges ledande mäklarhus. Tillsammans ser Swedbank Markets och First Securities betydande synergier vad gäller kundvärde och effektivitet. FöreningsSparbanken förvärvar 33,3 procent av aktierna i First Securities för cirka NOK 160 miljoner. Säljare är SpareBank 1 Gruppen och anställda i First Securities. Ägarstrukturen efter dagens transaktion är att FöreningsSparbanken, SpareBank 1 Gruppen och anställda i First Securities äger 1/3 var. FöreningsSparbanken har även en option, som löper över tre år, att öka sin ägarandel i bolaget till 51 procent. "Swedbank Markets strategi är att expandera och utveckla sin affärsverksamhet i Norden och Baltikum", säger Birgitta Johansson- Hedberg, VD och koncernchef för FöreningsSparbanken. "Genom förvärvet flyttar vi fram våra positioner i Norden på ett sätt som ligger i linje med denna strategi. Särskilt glädjande är att First Securities varit fortsatt framgångsrika trots en svår marknad", säger Jan Lidén, vice VD FöreningsSparbanken och chef för Swedbank Markets. Swedbank Markets, First Securities och SpareBank 1 Gruppen vill tillsammans utveckla ett nordiskt samarbete inom investment banking. Detta samarbete, med Swedbank Markets och First Securities som operativa enheter, ska utveckla konkurrenskraftiga investment bankingtjänster i Norden och Baltikum. Bakom samarbetet står två av Nordens ledande finansgrupper, FöreningsSparbanken och SpareBank 1 Gruppen. FöreningsSparbankens förvärv av en betydande ägarandel i First Securities är ett naturligt steg i det samarbete som funnits mellan Swedbank Markets och First Securities. Ett exempel på tidigare framgångsrikt samarbete inom corporate finance är det uppdrag som Swedbank Markets och First Securities erhållit tillsammans vid Bravidas börsintroduktion. Swedbank Markets ledning kommer tillsammans med ledningen i First Securities att koordinera de gemensamma verksamheterna med avsikten att kunna erbjuda kunderna ett ännu bättre tjänste- och produktutbud. First Securities är det ledande lokala mäklarhuset i Norge. Bolaget är verksamt inom aktiemäkleri, aktieanalys, corporate finance och fixed income. Under 2001 levererade First Securities sitt bästa resultat någonsin. Intäkterna ökade med 20 procent till NOK 373 miljoner och resultatet efter skatt steg 11 procent till NOK 109 miljoner. Under 2001 hade First Securities en marknadsandel om 8,2% vid Oslobörsen mätt i andel av omsättningen. Inom aktieanalys var First Securities topprankade i både Prosperas och Kapitals rankingar. Inom corporate finance har First Securities tagit ett antal viktiga uppdrag det senaste året, och är exempelvis rådgivare till DnB vid den tilltänka fusionen med Storebrand, liksom tidigare vid börsintroduktionen av Statoil samt i fusionen mellan Hafslund och Viken. Swedbank Markets är en av de få svenska investmentbanker som erbjuder ett komplett sortiment av finansiella produkter och tjänster. Swedbank Markets är uppdelat i divisionerna Investment Banking (aktier och aktierelaterade derivat) och Merchant Banking (valutor och räntor). Swedbank Markets är en av de största aktörerna på Stockholmsbörsen med en marknadsandel om 5,7% mätt i andel av omsättningen vid utgången av 2001. Swedbank Markets har under det senaste året bland annat varit rådgivare åt Talisman Energy vid deras förvärv av Lundin Oil och till TMP Worldwide vid deras förvärv av Jobline International. Swedbank Markets ambition är att bli en av de tre största aktörerna inom området institutionell aktiehandel. I linje med denna ambition har Swedbank Markets rekryterat offensivt under det senaste halvåret. Sju nyckelpersoner har anställts inom analys och aktiemäkleri. Swedbank Markets har länge varit en av de tre största aktörerna inom aktiehandel för privatpersoner. För ytterligare information: Jan Lidén, chef Swedbank Markets, tfn: +46 8 585 922 27 eller +46 70 570 25 65 Robert Charpentier, chef Investment Banking, tfn: +46 8 585 929 34 eller +46 70 672 92 76 Martin Hagen, VD First Securities, tfn: +47 23 23 81 14 eller +47 95 23 77 65 Ole Gröterud, Vice VD SpareBank 1 Gruppen samt Styrelseordförande First Securities, tfn: +47 21 02 56 94 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar