FöreningsSparbanken garanterar Nordic Shoes & Accessories AB (publ) företrädesemission

Med hänvisning till pressmeddelande innehållandes kallelse till ordinarie bolagsstämma i Nordic Shoes & Accessories AB (publ) från idag samt den förestående företrädesemissionen i Nordic Shoes & Accessories AB (publ) om cirka 205 miljoner kronor meddelas att Nordico, under förutsättning att en för verksamheten onormal händelse inte inträffar innan teckningstiden löpt ut, har förbundit sig att teckna aktier inom ramen för företrädesemissionen motsvarande en ägarandel om cirka 15 procent. Baserat på Nordicos åtagande och med motsvarande villkor har FöreningsSparbanken åtagit sig att garantera resterande del av den förestående företrädesemissionen. För ytterligare information: Robert Charpentier, FöreningsSparbanken AB, tel.: 08-58 59 29 34 Jan Ohlsson, Nordico, tel.: 08-440 38 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00970/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar