FöreningsSparbanken ger ut en ny aktieindexobligation

FöreningsSparbanken ger ut en ny aktieindexobligation Nu lanseras en ny SPAX - FöreningsSparbankens aktieindexobligation - med flera möjligheter att välja placeringsinriktning och risknivå/ trygghetsnivå. Det finns sex olika placeringsalternativ: SverigeSPAX, SverigeMAX, USASPAX, USAMAX, EuropaGaranti och EuropaMAX. SverigeSPAX och SverigeMAX är kopplad till ett index baserat på de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. USASPAX och USAMAX är kopplad till ett aktieindex med de 500 största bolagen på de amerikanska börserna. För EuropaGaranti och EuropaMAX är avkastningen kopplad till en korg av tre aktieindex; 55 procent omfattar de 50 största bolagen noterade på börser inom Euroland, 35 procent omfattar de 50 största bolagen på Londonbörsen och 10 procent omfattar de 30 största bolagen noterade på den schweiziska marknaden. EuropaGaranti ger 7 procent garanterad avkastning om placeringen behålls under hela löptiden Indexförändringen och därigenom avkastningen för dessa olika placeringsalternativ baseras på halvårsvisa avläsningar under hela löptiden. - Med tanke på dagens oroliga aktiemarknad är SPAX ett bra alternativ till en placering i enskilda aktier, säger Ronny Jacobsson, Aktiechef på Swedbank Markets. Den svenska ekonomin kännetecknas för närvarande av en tydlig inbromsning, mycket beroende på den internationella konjunkturnedgången. I både USA och Europa är utvecklingen fortfarande oviss och det är svårt att förutse hur utdragen lågkonjunkturen blir. Anmälningsperioden för nya SPAX är19 november till 7 december och likviddag är den 19 december 2001. Nominellt belopp, garanterad avkastning och eventuell extra avkastning betalas ut den 25 maj 2005. Obligationerna registreras hos VPC och börsnoteras på SOX. Fullständiga villkor för obligationerna i SPAX finns i emissionsbilagan, som finns på FöreningsSparbankens hemsida, www.foreningssparbanken.se/spax. För ytterligare information: Ronny Jacobsson, aktiechef Swedbank Markets, tfn 08-585 920 49 Christina Sjöberg, marknads- och informationschef Swedbank Markets, tfn 08- 585 937 01, mobil 070-588 10 07. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00240/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00240/bit0003.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar