FöreningsSparbanken ger ut tre aktieindexlån - Japan, Europa och Internet

FöreningsSparbanken ger ut tre aktieindexlån - Japan, Europa och Internet Med SPAX - FöreningsSparbankens aktieindexobligation - kombineras aktiens möjligheter med obligationens trygghet. Anmälningsperioden för nya SPAX är 8 maj till 26 maj och likviddagen är den 6 juni 2000. Det finns fem olika placeringsalternativ: JapanSPAX, JapanMAX, EuropaSPAX, EuropaMAX och InternetMAX. För JapanSPAX och EuropaSPAX är lägsta köpbeloppet 5 000 kronor. Därefter kan den köpas i poster om 1 000 kronor. För JapanMAX och EuropaMAX är lägsta köpbelopp 5 500 kronor. Därefter kan de köpas i poster om 1 100 kronor. För InternetMAX är lägsta köpbelopp 5 750 kronor. Därefter kan den köpas i poster om 1 150 kronor. Avgift - courtage - tillkommer med 1,5 procent, minimiavgift är 100 kronor. - Vi har valt Internet för att det finns ett stort intresse kring Internetbolag generellt och vi vill erbjuda kunderna möjligheten att vara med inom denna spännande bransch till begränsad risk, säger Ronny Jacobsson, privatmarknadschef på Swedbank Markets. Även om aktiemarknaderna skulle utvecklas negativt återbetalar FöreningsSparbanken obligationens nominella belopp på återbetalningsdagen. Avkastningen för JapanSPAX, JapanMAX, EuropaSPAX och EuropaMAX baseras på aktiemarknadernas utveckling efter mätningar under obligationens tre sista månader. Avkastningen för InternetMAX beräknas efter kvartalsvisa mätningar under obligationens hela löptid. Utöver marknadernas utveckling under lånens löptid avgörs avkastningens storlek av den så kallade avkastningskoefficienten. Nominellt belopp och eventuell avkastning betalas ut den 26 november 2003. Obligationerna registreras på VPC och börsnoteras på SOX. För ytterligare information: Ronny Jacobsson, privatmarknadschef Swedbank Markets, tfn 08-585 920 49 Christina Sjöberg, marknads- och informationschef Swedbank Markets, tfn 08- 585 937 01, mobil 070-588 10 07. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00500/bit0002.pdf

Dokument & länkar