FöreningsSparbanken och Nacka kommun startar samarbete för säker identifiering på webben

FöreningsSparbanken och Nacka kommun startar samarbete för säker identifiering på webben Nacka kommun har i dag tecknat ett avtal med FöreningsSparbanken om BankID och blir därmed den första kommunen i Sverige, som lanserar möjligheten till en säker identifiering på Internet. Med BankID kan medborgarna i Nacka nu uträtta ännu fler tjänster på tider som passar dem. BankID är en ny tjänst för säker identifiering på Internet. Det är en elektronisk ID-handling som är lika unik som vilken annan ID-handling som helst och som därmed gör det möjligt att via Internet utföra ärenden som tidigare krävt att man personligen infunnit sig hos myndigheten - BankID öppnar upp möjligheten för medborgarna att på ett enhetligt sätt identifiera sig elektroniskt hos olika myndigheter - det är mer eller mindre fantasin som sätter gränsen, säger Lars Öhman IT-strateg i Nacka kommun. Den 1 juni blir det möjligt att använda BankID vid val av barnomsorg via www.nacka24.nacka.se. Det är bara första steget, nya tjänster kommer successivt att öppnas för användning av BankID. - Jag är verkligen glad över vårt nya samarbete med FöreningsSparbanken. Det här är ännu ett steg mot 24-timmarsmyndigheten, ett mål vi vill förverkliga i Nacka, säger Mats Gerdau, kommunalråd och ordförande i Barnomsorgs- och utbildningsnämnden. - Med moderna webblösningar kan vi göra det enklare för våra medborgare. Samtidigt som vi förbättrar servicen, gör vi det enklare, snabbare och billigare. - Nacka kommun är den första kommun som tecknar avtal om BankID. Vi ser mycket positivt på den offensiva satsning som kommunen och FöreningsSparbanken nu gör. Kombinationen av ny teknik och mänsklig närvaro skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet i tjänsterna. Det gäller i lika hög grad för oss i banken, där vi i dag utvecklar verksamheten via Internet och samtidigt anställer fler medarbetare på kontoren i Stockholm, säger Catrin Fransson, lokalbankschef och ansvarig för FöreningsSparbanken i södra delen av Stockholmsregionen. BankID har utvecklats av Danske Bank, FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker, IkanoBanken, Handelsbanken samt Skandiabanken. Mer än två miljoner kunder i dessa banker kan redan nu skaffa ett BankID. Inom kort väntas flera banker ansluta sig till konceptet. Agura IT AB är kommunens leverantör av Internettjänster och har tillsammans med Technology Nexus AB svarat för att integrera BankID i Nacka24. FöR MER INFORMATION KONTAKTA: Stefan Hadarsson, FöreningsSparbanken Nacka, tfn: 08-718 56 45, 070-219 77 65 Sten Arvidson, FöreningsSparbanken E-business, tfn: 08-585 915 03, 070-891 15 03 Lars Öhman, IT-strateg Nacka kommun, tfn: 070-431 87 16 Eva Edström Fors, nämnddirektör Barnomsorgs- och utbildningsnämnden, tfn: 08-718 95 00, 070-431 95 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030513BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030513BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar