FöreningsSparbanken säger upp samarbetsavtalet med Sparebank 1-alliansen i Norge

FöreningsSparbanken säger upp samarbetsavtalet med Sparebank 1-alliansen i Norge I augusti 1998 ingick FöreningsSparbanken och SpareBank 1-alliansen i Norge ett samarbete om utveckling och distribution av bank- och finanstjänster i Norge och Sverige. Som en följd av detta förvärvade FöreningsSparbanken 25% i SpareBank 1 Gruppen AS. Parterna har etablerat samarbete inom ett antal områden, bl a syndikering av företagsfinansiering, försäljning av fonder och internetbank. FöreningsSparbanken bedömer dock att formerna för samarbetet behöver moderniseras för att möjliggöra ytterligare utveckling. "Vi vill uppnå ett mer effektivt agerande på den norska marknaden och vissa begränsningar i det nu tre år gamla samarbetsavtalet gör att vi väljer att formellt säga upp det ", säger Annika Wijkström, vVD och ansvarig för FöreningsSparbankens affärsområde Allianser, i en kommentar. "Avsikten är emellertid att fördjupa ett långsiktigt samarbete." Uppsägningstiden för avtalet löper i ett år. För ytterligare information kontakta: Annika Wijkström, vVD och chef för affärsområde Allianser, tfn: 0708-78 87 85. Staffan Salén, vVD och chef för Information och Investor Relations tfn: 08-585 927 79 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00930/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00930/bit0001.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar