FöreningsSparbanken säljer innehav i Bank Handlowy

FöreningsSparbanken säljer innehav i Bank Handlowy FöreningsSparbanken kommer att sälja hela sitt innehav i polska Bank Handlowy till Citibank. Försäljningen kommer att ske i etapper och är beroende av vissa tillstånd. För FöreningsSparbanken innebär försäljningen en realisationsvinst om motsvarande drygt 450 Mkr. FöreningsSparbanken kommer att behålla en styrelseplats i Bank Handlowy till utgången av år 2001. Därtill kommer Citibank/Handlowy och FöreningsSparbanken att ha ett fortsatt samarbete på kommersiella grunder. "Den här affären är bra för Bank Handlowy samtidigt som vi också genom den fortsatta samverkan med Citibank/Handlowy kan bibehålla en närvaro på den intressanta polska marknaden i linje med vår alliansstrategi", säger FöreningsSparbankens VD Birgitta Johansson-Hedberg i en kommentar till affären. "Den reavinst vi gör vid affären kommer i första hand att investeras i utveckling av nya affärer för att ytterligare förstärka FöreningsSparbankens satsning inom E-Business", säger Birgitta Johansson-Hedberg. För ytterligare information kontakta Annika Wijkström, vVD och ansvarig Bankallianser, tfn 08-5859 1397 Staffan Salén, chef Investor Relations, tfn 08-5859 2779 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00800/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar