FöreningsSparbanken sköter utbetalningar av EU-stöd till jordbruket

FöreningsSparbanken sköter utbetalningar av EU-stöd till jordbruket FöreningsSparbanken har träffat avtal med Jordbruksverket om utbetalningar av EU-stödet på drygt nio miljarder årligen till Sveriges lantbrukare. Totalt rör det sig om cirka 860.000 utbetalningar under avtalsperioden. - Lantbrukarna är en viktig kundgrupp för FöreningsSparbanken. Vi erbjuder en EU-kontokredit till lantbrukarna som är nära kopplad till EU- stödet, säger Hans Wennberg, ansvarig för Skog- och Lantbruk på FöreningsSparbanken. EU-kontokrediten innebär att lantbrukskunderna i FöreningsSparbanken kan få ut ett förskott på EU-stödet. Avtalet med Jordbruksverket löper på 16 månader från och med den 1 september 2002. För ytterligare information Anders Gustafzon, Organisations- och Institutionskunder, tfn 08-585 919 82 Hans Wennberg, Skog- och Lantbruk, tfn 070-5187808 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar