FöreningsSparbanken skriver ned värdet på vissa aktieinnehav

Report this content

FöRENINGSSPARBANKEN SKRIVER NED VäRDET På VISSA AKTIEINNEHAV FöreningsSparbanken har beslutat att anpassa värdet på sina aktieinnehav i OM och e-handelsbolaget Marakanda. Detta innebär att banken gör en nedskrivning om sammantaget 372 mkr, vilket kommer att belasta resultatet för det tredje kvartalet. Aktieinnehavet i OM skrivs ned med 264 mkr från 506 mkr (knappt 136 kronor per aktie) till 242 mkr (65 kronor per aktie). Detta grundas på bedömningen att aktiemarknaden kommer att vara fortsatt svag under en längre period. Om förutsättningarna för verksamheten förbättras och förbättringen kan antas vara bestående kan värdet i framtiden komma att skrivas upp igen till högst det ursprungliga anskaffningsvärdet, det vill säga knappt 136 kronor per aktie. FöreningsSparbanken har vidare beslutat att skriva ned värdet på sitt aktieinnehav i det tillsammans med Telia ägda e-handelsbolaget Marakanda med 108 mkr till 1:- kronor. Nedskrivningen sker på grund av den stora osäkerheten om e- handelns utveckling. "Anledningen till nedskrivningarna är de försämrade omvärldsförutsättningar vi sett, inte minst vad gäller den svaga utvecklingen på aktiemarknaden", säger Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef i FöreningsSparbanken. För ytterligare information: Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef, tfn: 08-585 910 88 Nils-Fredrik Nyblæus, finansdirektör och stf VD, tfn: 08-585 925 32 Staffan Salén, informationsdirektör och vice VD, tfn: 08-585 927 79 FöreningsSparbanken AB (publ) Styrelsens säte: 105 34 Stockholm Org nr: 502017-7753 Tfn nr: 08-585 900 00 Fax nr: 08-10 63 29 www.foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00670/wkr0002.pdf

Dokument & länkar