FöreningsSparbanken tecknar ramavtal med Riksgäldskontoret

FöreningsSparbanken har tecknat ramavtal med Riksgäldskontoret FöreningsSparbanken har i dag tecknat ett ramavtal med Riksgäldskontoret om betalningsförmedlings- och depåtjänster, som samtliga statliga myndigheter kan avropa. Totalt omfattar avtalet betalningsflöden på c:a 4.200 miljarder kronor om c:a 100 miljoner transaktioner per år. - Vi är glada för att ha fått detta förtroende och vi ser stora möjligheter att kunna erbjuda bra betalningslösningar till myndigheterna, säger Göran Gunnarsson, vice VD i FöreningsSparbanken FöreningsSparbanken sköter sedan tidigare betalningsförmedlingstjänster för vissa myndigheter, till exempel utbetalningar från Centrala Studiestödsnämnden, CSN och Jordbruksverket. Avtalet gäller från och med 1 januari 2004 och löper fram till den 31 mars 2006, med option på förlängning med ytterligare ett eller två år. För ytterligare information: Göran Gunnarsson, vice VD FöreningsSparbanken, tfn: 070-607 02 82 Tommy Lindell, chef Organisation- och Institutionskunder, tfn: 070-566 91 06 Christoffer Kraft, kundansvarig Organisation- och Institutionskunder, tfn: 070- 655 60 27 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00910/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar