FöreningsSparbanken utvecklar nya mobiltjänster tillsammans med Vodafone

FöreningsSparbanken utvecklar nya mobiltjänster tillsammans med Vodafone FöreningsSparbanken har slutit ett avtal med Vodafone om utveckling av mobiltelefonitjänster. I ett första steg blir det möjligt för FöreningsSparbankens och samverkande sparbankers 1,3 miljoner privatkunder i Internetbanken att teckna mobilabonnemang, köpa kontantkort och få tillgång till saldo och samtalsspecifikationer. -Vi är först bland de nordiska bankerna att erbjuda våra privatkunder möjligheten att samla sin mobiltelefoni i Internetbanken, tillsammans med den övriga privatekonomin. Med den nya tjänsten kan kunden exempelvis fylla på barnens kontantkort på ett enkelt sätt, säger Eva-Kristin Öhman, chef för FöreningsSparbanken via Internet. Avtalet innebär att FöreningsSparbanken och Vodafone gemensamt ska utveckla tjänster designade för bankens kunder. -Vodafone är ett modernt och innovativt företag som ligger långt framme i utvecklingen av nya tjänster. I samverkan kan vi ytterligare förenkla vardagen för våra kunder, säger Eva-Kristin Öhman. De första tjänsterna planeras att finnas tillgängliga i Internetbanken under hösten 2003. För ytterligare information: Eva-Kristin Öhman, chef FöreningsSparbanken via Internet, tfn: 070-661 23 50 Edvind Nygaard, projektledare FöreningsSparbanken via Internet, tfn: 070-661 23 51 Vodafone Marie Persson Björkman, chef affärsområdet Service Provision, tfn: 0734-252606 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030703BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030703BIT00890/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar