FöreningsSparbankens årsredovisning 2002 nu tillgänglig på internet

FöreningsSparbankens årsredovisning 2002 nu tillgänglig på internet Från och med tisdag 18 mars kl 14.00 är FöreningsSparbankens årsredovisning 2002 tillgänglig via internet http://www.foreningssparbanken.se/ir Distributionen av den tryckta versionen påbörjas den 24 mars. För ytterligare information: Staffan Salén, vVD och Informationsdirektör, tfn: 08-585 927 79, 0705-310 111 staffan.salen@foreningssparbanken.se Jonas Blomberg, Chef Investor Relations, tfn: 08-585 933 22 0702-650 133 jonas.blomberg@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar