FöreningsSparbankens bostadsstiftelse Ekkronan delar ut det STORA boendepriset

FöreningsSparbankens bostadsstiftelse Ekkronan delar ut det STORA boendepriset till Arkitekt Hans Bäckström Ekkronans boendepris utdelas i år för fjärde gången. 1998 års pris gick till den nyligen bortgångne byggmästaren Einar Mattsson. Han krönte vid 90 års ålder en lång byggmästargärning med ett vackert bostadsprojekt i centrala Stockholm vid Oxtorget. 1999 års pris gick till Framtidsloftet, som är ett unikt självbyggeriprojekt i Årsta. Där har ungdomar skapat ett eget boende genom att i egen regi bygga om äldre loftgångshus. Priset för år 2000 gick till Anders Bodin för hans utveckling av Alviks Strand där han skapat en levande stadsmiljö där bostäder integreras med privat och offentlig service. För Ekkronan är det mycket glädjande att dela ut årets pris till en arkitekt då hela 2001 är ett år med arkitektur i fokus. Årets pris följer då en tradition där det något ovanliga med höga kvaliteter ur de boendes perspektiv premieras. Priset tilldelas Arkitekt Hans Bäckström verksam vid Södergruppens Arkitektkontor AB för hans utformning av kvarteret Strumpstickan vid Brommaplan. Det aktuella nybyggnadsområdet kallas i dagligt tal Riksbyhöjden. Juryns motivering för det vinnande bostadsprojektet år 2001 lyder på följande sätt: "Arkitekten har i Riksbyhöjden skapat en liten och hemtrevlig stadsmiljö i en förort. Områdets entré och yttre utformning gör att en besökare omedelbart känner sig hemma och välkommen. Till detta bidrar de många små detaljerna i en genomtänkt blandning av småhus, radhus och små flerbostadshus. Hela utformningen är inom ramen för en modern trädgårdsstad där inspirationen har hämtats från det omfattande byggande som på 1930- och 40-talen bedrevs i SMÅAs/Småhusbyråns regi. Genom att sätta modern arkitektur i en ram som Stockholmarna väl känner igen sig och trivs i har Hans Bäckström skapat ett projekt som kan vara en god förebild för det framtida stadsbyggandet. Priset delas ut idag, onsdag den 7 november kl 13.00 på KTH (Kungl Tekniska Högskolan) Plats Q1, Osquldas väg 4, i samverkan med Bostadsstiftelsen Ekkronan, ett bostadsseminarium där följande talare medverkar; Professor Stellan Lundström, Bostadssektorns reformbehov Bitr Professor Thomas Kalbro, Analyser och reformförslag för planskedet Docent Hans Lind., Hur hyresmarknaden kan bli en konkurrensmarknad VD SHR Mats Hulth, är juryns ordförande och Prisutdelare av Boendepriset För ytterligare information vänligen kontakta: Jan Westman, FöreningsSparbanken samt ledamot i Stiftelsen Ekkronan, tel 08-585 922 66, mobil 070-569 79 24 eller Elisabeth Lindgren, Lernia, Marknads. & Infoansv Ekkronan, mobil 0703-447 809 Ekkronan Ekkronan var först i Sverige med bosparandet och dess möjligheter. Under 50-talet var det stor efterfrågan på småhus och sparbankerna tog fram ett konto med bosparmöjlighet. Bankinspektionen på den tiden var tveksam till att bankerna skulle arbeta med boendefrågor i egen regi. Bostadsstiftelsen Ekkronan bildades. Under flera årtionden köpte stiftelsen mark och var entreprenör för olika byggprojekt där konsulter, arkitekter och byggare kopplades ihop. Områden som Norrskogen i Täby därefter Lidingö Rudboda, Saltsjöbaden Neglinge Gärde samt Sköndal har Ekkronan varit med att skapa. Stiftelsen arbetade vidare på samordningsfrågor mellan byggbolagen och presumtiva husköpare och förmedlade kontakter och affärer. Stiftelsen har medverkat till att 35.000 bostäder har byggts i Stockholmsområdet sedan 50-talet.I mitten på 90-talet var stiftelsen med och bidrog till 125 bostadsrättslägenheter i Farstaoch ca 100 bostadsrättssmåhus i Täby. I slutet av nittiotalet instiftade Stiftelsen Ekkronan det Stora Boendepriset för att främja den eller de aktörer som har gjort betydande insatser för boendefrågorna i Storstockholmsregionen. FAKTARUTA - Presentation av Ekkronan - Instiftade Ekkronans Boendepris 1998 - Ekkronan arbetar och bevakar frågor kring boendet i Stockholm ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00950/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar