FöreningsSparbankens förvärv av EnterCard AS del av nytt samarbetsavtal med norska SpareBank 1-alliansen

FöreningsSparbankens förvärv av EnterCard AS del av nytt samarbetsavtal med norska SpareBank 1-alliansen FöreningsSparbanken förvärvar SpareBank 1 Gruppens andel om 65 procent av aktierna i EnterCard AS för NOK 136,5 miljoner. EnterCard sköter utgivning av kredit- och betalkort samt drift av bankkort åt 110 norska banker. Bolaget erbjuder ett tjugotal skilda kredit- och betalkort med olika funktionalitet och innehåll. EnterCard har även co-brandingavtal med partners som Coop, LO och ANSA. Till de anslutna bankerna levererar EnterCard totalt över 200 kortprodukter. "För FöreningsSparbankens del möjliggör affären en satsning på den norska marknaden, som befinner sig i kraftig förändring. Kort- och betaltjänster är en stark och viktig affär för FöreningsSparbanken och ett betydelsefullt satsningsområde. Den här affären är ett naturligt steg i vår nordisk/baltiska strategi", säger Kjell Hedman, vice VD i FöreningsSparbanken och chef för affärsområde Betala. Förvärvet av EnterCard är en del av ett nytt samarbetsavtal som träffats mellan FöreningsSparbanken, SpareBank 1-bankerna och Sparebank 1 Gruppen. Samarbetsavtalet ersätter det tidigare avtal som sades upp av FöreningsSparbanken i december 2001. Det nya avtalet innebär möjligheter till utökat samarbete inom ett antal affärsområden samt inom IT. Avsikten är att gå vidare med separata avtal om fördjupat samarbete inom områden utöver kort- och betalningstjänster "Det nya samarbetsavtalet ger bättre förutsättningar att förverkliga framtida affärsmöjligheter och att ta till vara möjliga synergier", säger Annika Wijkström, vice VD i FöreningsSparbanken och ansvarig för den internationella bankrörelsen. Redan i dagsläget har FöreningsSparbanken och SpareBank 1 etablerat samarbete inom kapitalförvaltning och på den nordiska värdepappersmarknaden. SpareBank 1 Gruppens helägda fondbolag Odin säljer ett antal av FöreningsSparbankens Roburfonder. Dessutom äger FöreningsSparbanken och SpareBank 1 33 procent vardera av aktierna i First Securities ASA. "Vi ser också fram emot att utveckla samarbetet ytterligare mellan Swedbank Markets filial i Oslo, First Securities och SpareBank 1- bankerna", säger Annika Wijkström. För ytterligare information: Kjell Hedman, vice VD och chef för affärsområde Betala tfn: 08-585 912 21, mob 0708-53 81 88 Annika Wijkström, vice VD, och chef för internationella bankrörelsen, tfn 08-585 913 97, mob 0708-78 87 85 Staffan Salén, vice VD och informationsdirektör, tfn: 08-585 927 79, mob 0705-31 01 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030204BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030204BIT00700/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar