FöreningsSparbankens tjänster i handdator

FöreningsSparbankens tjänster i handdator Kunder i FöreningsSparbanken via Internet kan nu med hjälp av sin Palm Pilot-handdator koppla upp sig mot bankens WAP-tjänster. Det blir möjligt för kunden genom ett program som kan hämtas från Banken via Internet. Lösningen innebär att de kunder som idag saknar WAP-telefon men har en vanlig GSM-telefon kan nå FöreningsSparbankens WAP-tjänster genom sin Palm Pilot. Programmet - en s k WAP-browser - som gör detta möjligt har tagits fram av AU-System, ett ledande konsultföretag inom mobilt Internet. - Det är viktigt för oss att upprätthålla en hög servicenivå och därför erbjuder vi nu ytterligare ett sätt för kunden att nå våra banktjänster, säger Håkan Nyberg, chef för FöreningSparbankens Bank via Internet. Med en lösning anpassad för Palm Pilot-handdatorn kommer ännu fler att kunna utnyttja de WAP-tjänster vi har. - Palm Pilotens stora pekskärm gör det också bekvämare och lättare att använda WAP-tjänster. Samarbetet med AU-System innebär att att FöreningsSparbanken som första svenska bank erbjuder sina kunder ett alternativ till WAP-telefonen för att få tillgång till internetbaserade banktjänster. Kunden använder en vanlig GSM-telefon som via en infraröd port kopplar upp handdatorn mot Internet. AU-System är det första företaget att ta fram en WAP-browser för Palm Pilot och det tecknade avtalet ger FöreningsSparbanken rätt att under ett år fritt distribuera programmet till sina kunder. - Vi är ett företag som strävar efter att vara i teknikens framkant och samtidigt förstå vad kunden vill ha. Därför känns det extra inspirerande att vara med i utvecklingen av morgondagens mobila bank säger Anders Lindquist, på AU-System. För ytterligare information, kontakta: Jan Lagewald, projektledare, FöreningsSparbankens Bank via Internet Tel: 08-58 59 20 33 Anders Lindquist, segmentsansvarig bank och finans, AU-System (www.ausys.se) Tel: 070-609 84 19 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar