Fyra nya Aktiebevis komplement till aktiesparande

Report this content

Fyra nya Aktiebevis komplement till aktiesparande Aktiebevis är ett komplement till vanligt aktiesparande som ger möjlighet till aktieportöljens spridning till en begränsad kapitalinsats. Från den 2 oktober finns Aktiebevis i fyra nya branscher; Verkstad, Bioteknik, Bank och Papper & Skog. Det ger möjligheten att placera i en specifik bransch utan att behöva köpa många olika enskilda aktieposter. Aktiebeviset speglar värdeutvecklingen för de aktier som ingår. De är alltid likvida och handlas i realtid på Stockholmsbörsen. Aktiebevis passar de flesta aktieinvesterare och kan även fungera som en introduktion till aktiemarknaden. Bioteknik Bioteknikindustrin har utvecklats starkt de senaste åren och är idag en integrerad del av läkemedelsutvecklingen. Med en väletablerad tradition inom forskningsområdet har Sverige etablerat sig som ett av de ledande länderna inom bioteknik i Europa. Papper & Skog Trots den lågkonjunktur vi befinner oss i behåller skogsindustrin i Norden sin starka ställning och tillhör de ledande i världen. Verkstad Flertalet svenska verkstadsbolag har en hög del andel av produktionen i Sverige med en global försäljning fokuserad på den Europeiska marknaden. På Stockholmsbörsen domineras sektorn av stora bolag som Atlas Copco, Sandvik och Scania med marknadsledande position. Bank Bankernas huvudsakliga verksamhet och främsta inkomstkälla är in- och utlåning. Den är relativt stabil över tiden och påverkas i mindre utsträckning av konjunktursvängningarna. Med stabila balansräkningar står de svenska bankerna väl rustade även under sämre tider. Sedan tidigare finns följande aktuella Aktiebevis: Baskorg, Sverige40 , Sverige40 prisindex och Tillväxtkorg. För ytterligare information: www.foreningssparbanken.se/aktiebevis Ronny Jacobsson, aktiechef Swedbank Markets, tfn 08-585 920 49 Per Selinder, affärsutveckling Swedbank Markets tfn 08-585 930 58 Christina Sjöberg, marknads- och informationschef Swedbank Markets, tfn 08-58593701, mobil 070-588 10 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021001BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021001BIT01090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar