Hans Westerberg från Nordea till Swedbank Markets

Hans Westerberg från Nordea till Swedbank Markets Swedbank Markets, FöreningsSparbankens investmentbank, har rekryterat fordons- och verkstadsanalytikern Hans Westerberg. Det innebär att totalt fem personer har rekryterats under de senaste två veckorna med syftet att öka marknadsandelen för Swedbank Markets inom den institutionella aktiehandeln. "Vi bemannar oss nu för att dels möta en uppgång i marknaden, dels skapa förutsättningar för att bli en ledande aktör inom detta marknadssegment", säger Jan Lidén, chef för Swedbank Markets och vice vd för FöreningsSparbanken. Swedbank Markets har länge varit en ledande aktör inom aktiehandel för privatpersoner. Samma ambition gäller nu för marknaden för institutionell aktiehandel. Totalt har Swedbank Markets rekryterat 5 personer till den institutionella aktiehandeln inom 14 dagar. Fyra av dessa kommer närmast från Nordea och den femte kommer närmast från Carnegie. För ytterligare information, kontakta: Jan Lidén, chef, Swedbank Markets, tel: 08 - 585 922 27 Robert Charpentier, stf.chef, Swedbank Markets, tel: 08 - 585 929 34 Ronny Jacobsson, chef aktiehandel, tel: 08 - 585 920 49 Swedbank Markets ingår i FöreningsSparbanken och är indelat i Investment- och Merchant Banking. Verksamheten har cirka 600 anställda, med kontor i Stockholm, London, New York, Oslo och Shanghai. Swedbank Markets omfattar FöreningsSparbankens kapitalmarknads-, utlands- och storföretagsverksamhet samt fondkommission och corporate finance. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00790/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00790/bit0001.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar