Inbjudan till FöreningsSparbankens Kapitalmarknadsdag 2000

Report this content

Inbjudan till FöreningsSparbankens Kapitalmarknadsdag 2000 Datum: Fredag den 24 November 2000 Tid: 09.00 - 16.00 Plats: FöreningsSparbanken, Nemessalen, Brunkebergstorg 8, Stockholm Ni inbjudes härmed att deltaga vid FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag den 24 november 2000 för analytiker och investerare. Representanter från ledningen ger sin bild av koncernen i dag och dess framtida strategiska utveckling. Programmet börjar klockan 09.00 och beräknas vara avslutat klockan 16.00. Under dagen bjuds ni på presentationer av bland andra: * Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef * Nils-Fredrik Nyblæus, ställföreträdande VD och finans- och ekonomichef * Anders Ek, vice VD och ansvarig för affärsområdet Spara (tillika VD för Robur AB) * Gert Engman, vice VD och ansvarig för IT och E-business Samtliga föredrag hålls på engelska. För vidare information kontakta Staffan Salén, vice VD och ansvarig för Information och Investor Relations Telefon: +46 8-58 59 27 79, e-post: staffan.salen@foreningssparbanken.se Jag kommer gärna till FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag den 24 november. Vänligen returnera till Marie Persson, faxnr +46 8 723 71 32, eller via e- post ir@foreningssparbanken.se, senast onsdagen den 1 november. Namn: ................................ Företag: ............................. E-post eller fax: ............................. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar