Inbjudan till FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag 2002

Inbjudan till FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag 2002 Datum: Fredagen den 6 december 2002 Tid: 09:00 - 16:00 Plats: FöreningsSparbanken Brunkebergstorg 8 Stockholm Ni inbjudes härmed till FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag för analytiker och investerare fredagen den 6 december 2002. Programmet börjar klockan 09:00 och beräknas vara avslutat klockan 16:00. Representanter från koncernledningen kommer att presentera olika delar av banken. Lunch serveras. Ett fullständigt program kommer att skickas ut samt publiceras på http://www.foreningssparbanken.se/ir ett par veckor innan evenemanget. Samtliga föredrag hålls på engelska. För ytterligare information: Jonas Blomberg, Chef Investor Relations, tfn: 08-585 933 22 E-post: jonas.blomberg@foreningssparbanken.se Jag kommer gärna till FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag den 6 december. Vänligen returnera till Marie Persson, faxnr 08-723 71 32, eller via e-post ir@foreningssparbanken.se Namn: ..................................................................... Företag: ..................................................................... E-post eller Fax: ...................................................................... ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar